Augstsprieguma tīkls ar Conexus akciju iegādi nodrošina valsts kontroli uzņēmumā 

AS "Augstpsrieguma tīkls", izpildot Ministru kabineta doto uzdevumu, ir noslēdzis darījumu ar PAS "Gazprom" par AS "Conexus Baltic Grid" 34,10% akciju iegādi, tādējādi palielinot kontroli sabiedrībā līdz 68,46%.

Jaunākie komentāri