Biznesa ideja: Iedzīvināt veselīga dzīvesveida paradumus 

Cilvēka labsajūta ir ne vien katra personīgā darīšana, bet arī nopietns darba devēja intereses objekts, jo veselīgi un ar dzīvi apmierināti darbinieki ir produktīvāki

Jaunākie komentāri