Būtiski grozījumi Darba likumā 

Šā gada 4. martā pieņemtie grozījumi Darba likumā precizē un papildina virkni likuma normu, lai nodrošinātu vienveidīgu to piemērošanu, tai skaitā – atslogo darba devēju ikdienu, kā arī  pastiprina darbinieku aizsardzību

Jaunākie komentāri