Eiropā īpašuma nodoklis tik ļoti nesit pa kabatu 

Eiropā ir atšķirīga pieeja nekustamā īpašuma nodokļa vērtības aprēķināšanā, zemes aplikšanā; vairākās turīgajās valstīs zeme tiek uzskatīta par ražošanas līdzekli. 


Jaunākie komentāri