Gan uzņēmēji, gan valsts «sodīti» ar nodokļu reformu 

Jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma vājās vietas – akači – ir identificēti, tāpēc ir nepieciešamas korekcijas gan pašā likumā, gan arī tā normu piemērošanas noteikumos

Jaunākie komentāri