Hipotēku bankai uzradies atdarinātājs 

Pie ēkas sienas, kur kādreiz bija redzams Latvijas Hipotēku un zemes bankas logotips, tagad lasāms uzraksts Latvijas Hipotēka ar neiztrūkstošajiem ozoliem fonā, tomēr tie neliecina par uzticamā rudens termiņnoguldījuma Ozols skandalozu atgriešanos.

Jaunākie komentāri