Hipotēku bankas neaktīvo programmu apkalpošanai nepieciešami 37 miljoni latu 

VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka, atsavinot tās komercdaļu atbilstoši pārveides stratēģijai, no komercdarbības ienākumiem vairs nevarēs segt izmaksas, kas radīsies, nodrošinot valsts deleģēto uzdevumu izpildi privatizācijas jomā, informē Finanšu ministrija (FM).

Jaunākie komentāri