Konkursi un tāmes – kur robeža starp leģitīmu interesi un konkurentu cīņu? 

Šobrīd Augstākās tiesas (AT) Senātā ir ierosināta kasācijas tiesvedība par Mežaparka estrādes pirmās kārtas tāmes publiskošanu, ko Administratīvā rajona tiesa bija apmierinājusi.

Jaunākie komentāri