Konsultantu darba apjoms ir lakmuss ekonomikai 

Ja ekonomikai iet grūti, tad arī konsultantiem darba paliek mazāk

Jaunākie komentāri