Kontus slēdz arī nepamatoti 

Uzņēmēji aizvien sūdzas par kontu slēgšanu daļā banku un ilgajām pārbaudēm konta atvēršanai.

Jaunākie komentāri