Kronus piesaista 5 miljonus eiro apgrozāmajiem līdzekļiem 

Baltijas koka palešu apmaļu ražotājs SIA “Kronus” piesaistījis 5 miljonu eiro līdzfinansējumu no bankas Citadele darba kapitāla finansēšanai ar mērķi turpināt jaunu tirgu un produktu attīstību.

Jaunākie komentāri