Kurzeme un Zemgale iesaistās pārrobežu veloprojektā 

Kurzemes tūrisma asociācija sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu īsteno projektu Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā (Central Baltic Cycling).

Jaunākie komentāri