Latvijas dzelzceļš aizņemas 19 miljonus sliežu ceļu rekonstrukcijai 

Somijas banka Pohjola Bank plc noslēgusi aizdevuma līgumu par 19,1 miljona eiro liela kredīta piešķiršanu valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš.

Jaunākie komentāri