Lauksaimniecības zemi varēs iegādāties tikai lauksaimnieciskajai ražošanai 

Zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ), īpašumā varēs iegūt fiziska persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja.

Jaunākie komentāri