Mana pieredze: Dzintara māsu rotu bizness no pašnodarbinātā statusa izaug līdz SIA 

No atdarinātājiem neizvairīties, tāpēc svarīgi izdomāt arvien jaunas preces un censties sevi pasargāt, piemēram, reģistrējot dizainparaugu.

Jaunākie komentāri