Nekad nesaki klientam «nē» 

Loģistikā jābūt elastīgam un jāpiedāvā tirgus pieprasījumam atbilstoši un efektīvi piegāžu risinājumi

Jaunākie komentāri