Pārdota poliklīnikas VIA UNA kapitāla daļa 

Poliklīnikas SIA "VIA UNA" kapitāla daļu 45,45% apmērā iegādājusies akciju sabiedrība "Veselības centru apvienība".

Jaunākie komentāri