Pašreizējais studiju vietas izmaksu bāzes modelis nesedz faktiskās izmaksas 

Pašreizējais studiju vietas izmaksu bāzes modelis neietver visas augstākās izglītības iestāžu faktiskās izmaksas studiju programmu nodrošināšanai, secināts AS "KPMG Baltic" veiktajā pētījumā par studiju programmu izmaksām.

Jaunākie komentāri