Personas datu aizsardzībā vēl daudz darāmā 

Gadu pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā daļa uzņēmumu joprojām pilnībā neizprot tās prasības

Jaunākie komentāri