Pieaug reversā PVN maksātāju skaits 

Ar šo gadu ir ievērojami palielinājies to preču un pakalpojumu klāsts, kuri tiek pakļauti pievienotās vērtības nodokļa reversajai maksāšanas kārtībai

Jaunākie komentāri