Plūdu draudu novēršanā iegulda teju 10 miljonus no ES fondu naudas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda finansējuma novirzījusi 9,7 milj. eiro plūdu apdraudējumu mazināšanai dažādās Latvijas vietās, informē VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa.   Finansējums piešķirts pieciem projektiem plūdu aizsardzības pasākumu īstenošanai dažādās Latvijas pašvaldībās.   2014.gada decembrī Carnikavas novadā projekta Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā ietvaros noslēdzās pirmais būvniecības posms – dambja rekonstrukcija. Līdz 2015.gada oktobrim projekta ietvaros Carnikavā ir paredzēts izbūvēt jaunu dambja posmu. Līdz ar to Carnikavas novadā iespējamo plūdu risku samazināšanai būs ieguldīts ES fondu finansējums 4,4 milj. eiro apmērā.   Pretplūdu aizsardzības pasākumi Carnikavā īstenoti ES fondu 2007-2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos ietvaros.   Ministrijā informē, ka šīs apakšaktivitātes ietvaros ir pabeigti divi projekti - Jēkabpils un Pļaviņu aizsargdambju rekonstrukcija. Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti jau pabeigtie divi projekti sasniedz 44 977 iedzīvotājus.   Savukārt darbs turpinās trīs projektu īstenošanā - aizsargdambja rekonstrukcija Salas pagastā un plūdu risku mazināšanas projekti Ādažos un Carnikavā. Šie projekti tiks pabeigti 2015. gadā, un līdz ar to kopumā būs noslēgusies 2007.-2013.gada plānošanas perioda apakšaktivitātes Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos īstenošana, sekmīgi apgūstot 9,7 milj. eiro ES fondu finansējuma.   VARAM skaidro, ka tā kā plūdu apdraudējums būs aktuāls arī nākotnē, līdz 2020. gadam plānots turpināt investīcijas plūdu draudu mazināšanā Latvijā, atbalstot esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukciju un jaunu pretplūdu aizsargbūvju būvniecību plūdu apdraudēto teritoriju aizsardzībai atbilstoši nacionālajai plūdu pārvaldības programmai. Šim mērķim VARAM plāno novirzīt kopumā 28,9 miljonus eiro no 2014.-2020. gada plānošanas periodā pieejamā ES fondu finansējuma. Pretplūdu pasākumi tiks īstenoti teritorijās, kas būs identificētas kā prioritāri aizsargājamas teritorijas topošajā Plūdu riska pārvaldības plānā, kas atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam tiks izstrādāts upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ietvaros līdz 2015. gada 31. decembrim.

Jaunākie komentāri