Precizitāte uz lauka ļauj ietaupīt 

Ieviešot precīzās lauksaimniecības metodes, z/s Vilciņi 1 izdodas ieekonomēt 5–10% no izmaksām. 

Jaunākie komentāri