PTAC piemēro SIA Simply Travel 8000 latu sodu 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja SIA Simply Travel īstenotās komercprakses atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, atzinis komersanta īstenoto komercpraksi par negodīgu un piemērojis 8000 latu lielu naudas sodu.

Jaunākie komentāri