Redakcijas komentārs: Uzņēmēj, pasaule ir mainījusies! 

Viena no Latvijas finanšu sektora aktualitātēm nenoliedzami ir Moneyval prasību izpilde, ar ko cieši ir saistītas banku striktās prasības kontu atvēršanai.

Jaunākie komentāri