Revertas prasībā pret bijušajiem akcionāriem par ieguldījuma līguma pārkāpumu spriedumu pasludinās novembra sākumā 

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19. oktobrī pabeidza prasītājas – AS Reverta – un atbildētāju apelācijas sūdzību izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 7.jūnija spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta AS Reverta prasība pret sabiedrības bijušajiem akcionāriem par zaudējumu atlīdzību un priekšā stāvošo zaudējumu nodrošināšanu.

Jaunākie komentāri