Riska kapitālam ir jāaug 

Latvijas konkurētspēju riska kapitāla nozarē bremzē virkne faktoru, no kuriem lielākā daļa ir novēršami.

Jaunākie komentāri