Tabakas nozare atalgo investorus 

Tabakas kompānijas, ejot pret straumi, investoriem sniegušas lielisku atdevi

Jaunākie komentāri