Tiesiskais nihilisms un cilvēktiesību pārkāpumi Latvijā ir drauds investīcijām 

Bažas un satraukumu izraisa mūsu klientu – Vācijas Federatīvās Republikas pilsoņu – tiesību un brīvību pārkāpumi no dažu Latvijas valsts institūciju puses.

Jaunākie komentāri