To, ka ir likuma subjekti, nereti uzņēmēji uzzina tikai VID pārbaudes laikā 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības attiecināmas gandrīz uz ikvienu Latvijas uzņēmēju

Jaunākie komentāri