Uz nodrupušām ēku fasādēm vairs nesaskaņos jaunas reklāmas 

Lai ierobežotu patvaļīgo būvniecību un uzlabotu situāciju pilsētvidē, otrdien Rīgas domes deputāti pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā, kas paredzēs papildu tiesības būvvaldei atteikt izsniegt reklāmas atļaujas.

Jaunākie komentāri