Uzņēmējdarbībai iznomās Jūrmalas pludmales nogabalus 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus pieteikties astoņu pludmales nogabalu nomas tiesību izsolei.

Jaunākie komentāri