Uzņēmēji atzīst, ka nespēj saprast, ko un kā darīt 

Spēcinošu eliksīru pelēkās ekonomikas dzīvotspējai dod valsts pārvaldēs gatavotie normatīvie akti, kuru valoda un arī prasības mazajam biznesam ir ne tikai nesaprotamas, bet arī neizpildāmas

Jaunākie komentāri