Uzņēmumi, kas nerisina ilgtspējas jautājumus, riskē zaudēt investoru interesi 

Vides, sociālie un pārvaldības (ESG) faktori arvien vairāk tiek iekļauti investīciju stratēģijās. PwC pētījumā secināts, ka aptaujātajiem investoriem ESG šobrīd ir kļuvis par izšķirošu faktoru.

Jaunākie komentāri