Uzņēmumu kopējais apgrozījums atpaliek, bet peļņa rekordlīmenī 

2021. gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu neto apgrozījums ir tuvu līdz šim augstākajam līmenim 2019. gadā, taču to kopējā tīrā peļņa jau pašlaik pārsniedz iepriekšējo gadu rekordu.

Jaunākie komentāri