Veselības jomā jāvelk galva ārā no smiltīm 

Veselības aprūpes budžeta plānošanā jāizskauž strausa plānošanas principi, kas degradē kopējo sistēmu un traucē ilgtermiņa plānošanu.

Jaunākie komentāri