Viedoklis: ES fondi un daudzgadu budžets – ko varam gaidīt pēc 2020. gada? 

Nav šaubu, ka abos iepriekšējos Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodos šis finansējums devis būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībai – ES fondi veido ap 70% no kopējām publiskajām investīcijām valstī.

Jaunākie komentāri