Viedoklis: Šķērslis ceļā uz OECD ir nepilnības valsts uzņēmumu pārvaldībā 

Latvijas ceļā uz iestāšanos OECD šobrīd ir divi izaicinājumi – viens ir cīņa pret korupciju, otrs – valsts uzņēmumu pārraudzība.

Jaunākie komentāri