Viedoklis: Tūrisma nozare Latvijā kā ekonomikas spogulis 

Lai gan tūrisma nozarei Latvijas tautsaimniecības ienākumu struktūrā nav salīdzinoši nozīmīga loma, tomēr tā veic sociālekonomiski svarīgu funkciju.

Jaunākie komentāri