Viedoklis: Uzņēmumu vadītājiem būs jāatbild par nepamatotiem parādiem 

Valdes loceklim ir jāvada uzņēmums kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kas sevī ietver arī pienākumu nepieļaut nepamatotu parādasaistību rašanos.

Jaunākie komentāri