VK: Izdienas pensiju politika ir netaisnīga pret vecuma pensiju saņēmējiem 

Izdienas pensiju politika Latvijā nav sakārtota, tā neatbilst pensiju politikas būtībai un ir netaisnīga pret vecuma pensiju saņēmējiem.

Jaunākie komentāri