AS Sadales tīkls kļuvis par Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) dalībnieci, kas uzņēmumam sniegs iespēju operatīvi saņemt informāciju par aktualitātēm informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, uzklausīt nozares ekspertu viedokli un redzējumu par informācijas tehnoloģiju problēmu risinājumiem un attīstību, kā arī pielietot to savā darbībā, lai pilnveidotu un attīstītu viedo elektrotīklu, elektromobilitāti un datu pieejamību.

Kā informē uzņēmuma pārstāvji, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, viens no AS Sadales tīkls mērķiem ir viedā elektrotīkla attīstība, kas sevī ietver elektrotīkla automatizāciju, pakāpenisku viedā tīkla elementu ieviešanu – bojājumu vietas uzrādītājus un attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kas ļauj daudz ātrāk reaģēt un efektīvāk vadīt elektrotīklu un paaugstināt elektroapgādes drošumu, kā arī viedās elektroenerģijas uzskaites, kas sniegs ieguvumus klientiem, AS Sadales tīkls un elektroenerģijas tirgotājiem.

Lai veiksmīgi īstenotu plānotos projektus, nepieciešams regulāri sekot aktualitātēm informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, ko nodrošinās uzņēmuma dalība LIKTA. Asociācija apvieno nozīmīgu daļu lielāko Latvijas programmatūras un telekomunikāciju uzņēmumus, mācību iestādes un ar nozari saistītās valsts iestādes un aģentūras, aptverot visu Latvijas informācijas tehnoloģiju nozari.

Pašlaik LIKTA apvieno vairāk nekā 85 organizāciju un vairāk nekā 130 individuālo biedru, kuru vidū ir gan informācijas tehnoloģiju profesionāļi, gan ar nozari saistītu profesiju pārstāvji un organizācijas.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra