Efektīvi izmantojot nepieciešamo jaudu, lietotāji var ietaupīt; 64% no pieprasītās jaudas tiek izmantota neefektīvi

A/s Sadales tīkls (ST) apkopotā statistika rāda, ka 75% (63 360 objektos) no juridisko klientu objektiem pieprasītā jauda tiek izmantota neefektīvi. Šajos objektos klienti neefektīvi izmanto 64% no pieprasītās jaudas. Tas nozīmē, ka lietotāji jaudu neizmanto, bet ST šī jauda ir jānodrošina jebkurā laikā, liedzot iespēju to izmantot citiem klientiem, kuri vēlas ierīkot jaunu pieslēgumu vai palielināt slodzi savā elektrotīklā. ST elektrotīkls ir jāuztur un jebkurā laikā jānodrošina lietotājam nepieciešamā slodze, tādēļ lietotājiem par šo elektrotīkla jaudu, kas faktiski netiek izmantota, ir jāmaksā atbilstoši sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem.

Elektrotīkla jaudas kapacitāte ir ierobežota, un tas spēj nodrošināt noteiktu jaudu lietotāju objektiem, tādēļ, ja elektrotīklā vairs nav brīvas jaudas, jauna elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielinājuma izmaksas var būt ļoti augstas.

Jāvērtē ilgtermiņā

Nereti uzņēmējs, plānojot paplašināt savu uzņēmumu vai palielināt ražošanu, ir pieprasījis noteiktu slodzi, bet gadījumos, kad uzņēmējdarbība tiek apturēta vai uzņēmējs ir iegādājies energoefektīvākas iekārtas, objektam pieslēgtā elektrotīkla jauda netiek izmantota efektīvi, bet uzņēmējs par to maksā. Lai noskaidrotu sava objekta efektivitāti, nepieciešams veikt aprēķinus un salīdzināt faktisko patēriņu ar maksimāli iespējamo pie noteiktās elektrotīkla jaudas. Rūpīgi izvērtējot nepieciešamo jaudu, lietotāji var ietaupīt un savus līdzekļus ieguldīt uzņēmējdarbības attīstībai. Līdzīgi kā uzņēmējdarbībā, arī valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi var pārskatīt savos īpašumos esošās jaudas. ST datu analīze rāda, ka ietaupīt savus līdzekļus un nepārmaksāt var arī, piemēram, skolas, bērnudārzi un bibliotēkas, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu. Piemēram, Rīgas 1. slimnīca ir atguvusi elektrotīkla slodzes palielinājumā ieguldītos līdzekļus, bet Tiskādu speciālā internātpamatskola ir atguvusi jauna elektrotīkla pieslēgumā ieguldītos līdzekļus.

Jāizvērtē nepieciešamā jauda

Lai nevajadzīgi nesadārdzinātu pieslēguma izmaksas, klientam pirms pieslēguma pieteikuma iesniegšanas ir jāizvērtē, cik jaudas ir nepieciešams, lai nodrošinātu savu elektroiekārtu darbu. Rūpīgi jāpārdomā, kādas iekārtas ir nepieciešamas un kādas ir plānots iegādāties nākotnē, jāizvērtē izdevīgākais darbības vai ražošanas laiks. Tā var noteikt faktiski nepieciešamo jaudu un ietaupīt līdzekļus pieslēguma izbūvei.

Efektīvā slodze

Efektīvās slodzes izmantošana – lietotāju iespēja saņemt 0,5 koeficentu sadales pakalpojumu tarifa komponentei un atgūt pieslēguma procesā ieguldītos līdzekļus. 2012. gada 1. janvārī stājās spēkā ST ierosinātie noteikumi efektīvai slodzes izmantošanai, un no šī brīža ST klientiem, kuri izbūvē elektrotīkla pieslēgumus ar strāvas lielumu virs 100 A, piecu gadu laikā ir iespēja saņemt sadales pakalpojumu tarifu komponenti, kurai tiek piemērots koeficients 0,5. Tiesa, uz samazinātu sadales pakalpojumu tarifu komponenti var pretendēt tikai tad, ja gada laikā izmanto vairāk kā 15% no pieslēguma atļautās maksimālās elektroenerģijas jaudas. Šis mehānisms stimulē atbildīgi un rūpīgi izvērtēt savai uzņēmējdarbībai nepieciešamo jaudas apjomu ražošanas, rūpniecības un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem, kā arī vidējiem un lieliem uzņēmumiem.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra