Šā gada laikā Valsts vides dienests (VVD) pārskatīs uzņēmumu piesārņojošās darbības atļaujas smaku emisijas jomā un veiks tajās grozījumus, informē VVD.

Kopumā dienests plāno grozīt 97 uzņēmumu A un B kategoriju piesārņojošo darbību atļaujas. Pārmaiņas pamatojamas 2014. gada 25. novembra Ministru kabineta (MK) noteikumos par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos, kas paredz jaunus smakas koncentrācijas mērķlielumus vietās, kuras saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir publiski pieejamas iedzīvotājiem. Tāpat tiks izstrādāta un izmēģināta jauna kārtība, kādā dienests turpmāk pārbaudīs un novērtēs iedzīvotāju sūdzību pamatotību par traucējošu smaku.

Pērn VVD saņēmis sūdzības par 30 pārraudzībā esošajiem uzņēmumiem un kopumā veicis 168 iesniegumu un sūdzību izskatīšanu smaku emisijas jomā visā Latvijā. Grūtības jauno smaku koncentrācijas mērķlielumu sasniegšanā varētu skart 13 uzņēmumus.

Jaunie smaku koncentrācijas mērķlielumi noteikti dažādām uzņēmumu grupām un to ieviešanas pārejas periodi atšķiras. Piemēram, naftas produktu tranzīta un pārstrādājošās rūpniecības uzņēmumiem noteiktais smaku koncentrācijas mērķlielums no 2016. gada 1. janvāra nedrīkstēs pārsniegt 5 smaku vienības kubikmetrā (ouE/m3). Savukārt lauksaimniecības un zivju pārstrādes nozares uzņēmumu smaku koncentrācijas mērķlielums nedrīkstēs pārsniegt 7 smaku vienības kubikmetrā (ouE/m3) un pārejas periods ar līdzšinējo normatīvu saglabāsies līdz 2018. gada 1. janvārim. Pārejas periodu laikā VVD uzdos uzņēmumiem novērtēt savu darbību pamatojoties uz jauno kārtību un nodrošināt smakas koncentrācijas mērķlieluma sasniegšanu. Gadījumos, kad pēc pārejas perioda smaku traucējumi vidē tomēr tiks radīti 20 diennaktis kalendārā gada laikā, uzņēmumam būs jāizstrādā un jāievieš plāns traucējošās smakas samazināšanai vai novēršanai.

Plānots, ka A un B piesārņojošās darbības atļaujas tiks pārskatītas 61 naftas produktu tranzīta un pārstrādājošās rūpniecības uzņēmumam un 36 zivju pārstrādes un lauksaimniecības nozares (pamatā dzīvnieku novietnes) uzņēmumiem. Lielākā daļa šo uzņēmumu (38) savu darbību veic Pierīgā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra