Pakalpojumi

11 mīti par tulkošanu un tulkotājiem

Vasilijs Ragačevičs, «Skrivanek Baltic» direktors, 16.08.2016

Vasilijs Ragačevičs

Foto avots: Skrivanek Baltic

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Esam pārliecinājušies, ka cilvēkiem ir ļoti atšķirīgi priekšstati par valodu nozari, un sastapušies ar vairākiem diezgan izplatītiem mītiem par tulkotājiem un tulkošanu:

1. Visi cilvēki, kuri runā divās vai vairāk valodās, ir tulkotāji

Lieliskas valodu zināšanas vēl nenozīmē, ka cilvēks var būt labs tulkotājs. Tikai dažas no tulkotājam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām − padziļinātas zināšanas kādā no svešvalodām, izpratne par tās sintaksi, morfoloģiju un stilistiku, izcilas tekstveides iemaņas, svarīgas ir arī zināšanas par kultūru un vidi, kurā attiecīgā svešvaloda tiek aktīvi lietota, ir jāspēj orientēties dažādās tehnoloģijās un uzņēmējdarbības jomās, plānot savu laiku, pārvarēt stresu un jābūt kritiskam pret sevi. Ne mazāk svarīgs ir radošums, kas palīdz domu pārcelt citas valodas skanējumā un, protams, arī izcilas dzimtās valodas zināšanas. Tulkotāji mācās daudzus gadus, lai apgūtu visas darbam nepieciešamās prasmes, turklāt viņu profesionālā pilnveide nekad neapstājas.

2. Ikviens tulkotājs var pārtulkot jebkuru dokumentu

Profesionāli tulkotāji parasti specializējas vienas vai dažu nozaru tekstu tulkošanā. Tādā veidā viņi padziļināti apgūst terminoloģiju, seko līdzi izvēlētās jomas jaunumiem un izmaiņām tajā. Nereti šāda izvēle netieši norāda arī uz tulkotāja personību, viņa interesēm, piemēram, tulkotājs strādā tikai ar radošo nozaru tekstiem, vai tulkotājs tulko tikai juridiskus tekstus, jo lieliski orientējas likumdošanā un saprot normatīvo aktu valodu.

3. Jebkuru tekstu var pārtulkot vienā mirklī

Ir vienkāršāki teksti, ko var tulkot salīdzinoši ātri, tomēr jāņem vērā, ka kvalitatīvs tulkojums ietver sevī arī korektūru, reizēm arī redaktūru, tas nozīmē, ka gluži zibenīgi tulkojumi gandrīz nekad nebūs iespējami. Tulkošana ir ļoti atbildīgs darbs, tulkotāji, korektori un redaktori ir pilnībā atbildīgi par sava darba kvalitāti, tieši tādēļ viņiem ir nepieciešams laiks, lai sagatavotu tulkojumu bez steigas. Tulkojumu pat ir vēlams pārlasīt ar svaigu skatījumu nākamās dienas rītā.

4. Tekstam ir tikai viens pareizs tulkojums

Tulkošana nav tieša avota valodas vārdu aizvietošana ar mērķa valodas vārdiem. Tulkojot mainās teikumu uzbūve, un ir pilnīgi iespējams, ka katrs tulkotājs vienu un to pašu tekstu iztulkos citiem vārdiem, bet tas gan nenozīmē, ka kāds no tiem būtu nepareizs.

5. Tulkotāji labprāt tulko bez maksas

Ja tulkotājs ir Jūsu draugs, kam palūgsiet iztulkot vienkāršu tekstu, tad visdrīzāk viņš arī ar prieku to izdarīs bez maksas. Tomēr profesionāli tulkotāji iztiku pelna ar savu darbu un zināšanām, tikai retajam tulkošana ir vaļasprieks, tāpēc iesakām arī draugus – tulkotājus atalgot par labu tulkojumu.

6. Tulkotāji var tulkot arī mutiski

Rakstiskā tulkošana nav tas pats, kas mutiskā tulkošana, tāpēc tulkotājs nav tulks. Atšķirību starp rakstisko un mutisko tulkošanu varam skaidrot šādi: rakstiskā tulkošana nozīmē rakstītu tekstu tulkošanu, bet mutiskā tulkošana ir stāstījuma tulkošana. Tādējādi ir skaidrs, ka rakstiskai tulkošanai ir nepieciešamas pavisam citas prasmes, nekā mutiskai tulkošanai.

7. Automātiskās tulkošanas programmas drīz aizstās tulkotājus

Automātiskās tulkošanas programmas mums var būt noderīgas, ja vēlamies ātri saprast kāda teksta galveno domu. Pagaidām tās visprecīzāk palīdz saprast vēstījumu, kas rakstīts pasaulē vispopulārākajās valodās. Iespējams, ka nākotnē dažu veidu tekstus, it īpaši tehniskas instrukcijas vai iekšējās aprites dokumentāciju, tiešām varēsim uzticēt šādām programmām, tomēr tās nekad nevarēs aizvietot īstus tulkotājus, korektorus un redaktorus darbā ar radošiem tekstiem, jo tām nepiemīt domāšanas spējas un pieredze, tāpēc tekstu tās uztver citādi.

8. Tulkošanas atmiņas un automātiskās tulkošanas programmas īpaši neatšķiras

Tulkošanas atmiņas rīki ir īpašas tulkotājiem izstrādātas programmas, kurās netiek veikta datorizēta jeb automatizēta tulkošana, tās tikai palīdz valodas speciālistiem. Šajās programmās uzglabā visus klienta iepriekš tulkotos tekstus, atklāj atkārtojumus, tādējādi samazinot projekta izmaksas un tā veikšanai nepieciešamo laiku. Savukārt automātiskās tulkošanas programmas ir izstrādātas, lai pēc iespējas ātrāk saprastu tulkojamā vārda, teikuma vai frāzes nozīmi, ko lietotājs noskaidro, ierakstot tekstu programmas logā, šīs programmas neizmanto profesionāls tulkotājs vai valodu aģentūra.

9. Kvalitatīvs, lēts un steidzams tulkojums ir iespējams

Tulkošanas projektu izpildes mērķi mēdz būt ļoti atšķirīgi, trīs galvenie to parametri ir ātrums, budžets un kvalitātes pakāpe. Šajā gadījumā jāsecina, ka īstenot visus trīs vienā projektā nekad neizdosies, taču pie atsevišķiem nosacījumiem tos var īstenot, kombinējot pa pāriem. Piemēram, ir iespējams izcilas kvalitātes tulkojums par salīdzinoši zemu cenu, tomēr tas nekad nebūs paveicams ātri, pat ne saprātīgā izpildes laikā, jo, visticamāk, šādā projektā tiks iesaistīti spēcīgi valodu speciālisti, kas ir maz pieprasīti, jo tulko ļoti lēni, to darot tikai no pamatdarba brīvajā laikā. Tomēr pat parametrus virknējot pa pāriem, iegūtie apgalvojumi būs patiesi tikai līdz noteiktai robežai. Piemēram, ja klients ir gatavs teju vai pusi karaļvalsts atdot par neticami steidzama dokumenta tulkojumu, tomēr būs teksta apjoms, ko pat dalot vairākiem speciālistiem, kas pievilināti ar lielisku atalgojumu, fiziski iztulkot noteiktajā termiņā nebūs iespējams.

10. Tulkošanas birojos tulko tikai studenti

Visu prasmju attīstīšana sākas ar pirmo soli, ir svarīgi iegūt praktisko pieredzi, tomēr nopietnā tulkošanas birojā studenti pie pasūtījumu tulkošanas netiek. Viņi tiek laipni lūgti praksē, kur strādā ar uzdevumiem, kas nav saistīti ar klientu iesniegto tekstu tulkošanu. Valodas speciālistu atlase ir stingra, to nosaka īpaši standarti, piemēram, ISO 15038. Sadarbībā ar tulkošanas darba veicējiem svarīgs ir arī datu drošības faktors, tieši tādēļ ar katru speciālistu, kas iztur atlases pārbaudījumus, uzņēmums noslēdz konfidencialitātes vienošanos. Nopietns tulkošanas birojs, it īpaši tik mazā tirgū kā Latvija, ir ieinteresēts ilgstošas sadarbības veidošanā ar klientiem, kas ir apmierināti ar tulkojumiem un pakalpojumus iesaka paziņām.

11. Katrs tulkošanas biroja darbinieks ir tulkotājs

Nereti darbam tulkošanas uzņēmumā piesakās kandidāti ar labām svešvalodu zināšanām, iespējams, tādēļ, ka valodas labi padodas vai arī to pilnveide ir cilvēkam ļoti būtiska. Tomēr būtu kļūdaini visus valodu uzņēmuma darbiniekus saukt par filologiem vai tulkotājiem, jo arī šajos uzņēmumos ir grāmatvedības, projektu vadības, pārdošanas, mārketinga un citas nodaļas, kurās strādājošajiem ikdienas pienākumi ar valodniecības jautājumiem nav saistīti.