Finanses

A. Lembergs tiešām bijis pirmais miljardieris

Lato Lapsa kopā ar Kristīni Jančevsku Baltic Screen, speciāli Db, 14.08.2008

Jaunākais izdevums

A. Lemberga pilnvarotā persona prokuratūrai atklājusi Ventspils mēra patiesos īpašumu apmērus.

Aivars Lembergs vai viņa ģimenes locekļi caur virkni ārzonas kompāniju kopš 90. gadiem bijuši līdzīpašnieki un patiesie labuma guvēji vismaz vairākos desmitos lielāko Ventspils uzņēmumu.

Labumu gūst Lembergi

G. Laiviņš-Laivenieks prokuratūrā pratināts vairākkārt, un viņa liecības izklāstītas uz desmitiem lappušu. To kopējā būtība – gan pirms, gan pēc virknes dokumentu uzrādīšanas advokāts atzīst daudzu ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu ciešu saistību ar A. Lembergu vai viņa ģimenes locekļiem – Anriju un Līgu Lembergiem, kuri esot patiesie labuma guvēji.

Par Lihtenšteinā reģistrēto Annapolis Anstalt – dalībnieku nozīmīgāko Ventspils tranzītuzņēmumu akcionārā SIA Puses advokāts liecinājis: «Annapolis Anstalt beneficiārs [reālais vai ekonomiskais ofšora kompānijas īpašnieks, kas atšķiras no reģistrētā vai nominālā īpašnieka] ir Anrijs Lembergs, kas man ir zināms no 1997. gada. 2005. gada beigās vai 2006. gada sākumā esmu saticies Rīgā ar ārvalsts komersanta Annapolis Anstalt direktoru Reinhardu, kurš bija ieradies darba vizītē, lai tiktos ar Anriju Lembergu un mani. Šai laikā direktoram un man bija pilnīgi skaidrs, ka beneficiāru uzskaitē nekas nav mainījies, proti, Anrijs Lembergs ir patiesā labuma guvējs.» Vēlāk viņš piebildis, ka bijis Aivara Lemberga izvēlēts Annapolis Anstalt pilnvarnieks Latvijā: «Jautājumos par rīcību saistībā ar Annapolis Anstalt darbību es sev saistošu informāciju saņēmu mutiski no Aivara Lemberga. Tāds bija mūsu sadarbības modelis.»

Līdzīgas liecības viņš sniedzis par Britu Virdžīnu salās reģistrēto Barnes Industries Ltd – dalībnieku Latvijā reģistrētajā SIA Baltimar VT: «Domāju, ka par beneficiāriem šī ārvalsts komersanta Barnes Industries Ltd uzskaites dokumentācijā ir jābūt norādītiem Lembergu ģimenei, jo gan mana iecelšana pilnvarnieka statusā notika pēc saskaņošanas ar Aivaru Lembergu, gan arī, veicot šī ārvalsts komersanta pārstāvniecību, es lēmumus pieņēmu pēc saskaņojuma ar Aivaru Lembergu vai viņa mutiskajiem norādījumiem. Man nav ziņu, ka Barnes Industries Ltd būtu bijuši citi beneficiāri kā Lembergu ģimene.»

Virkne kompāniju

Tāpat G. Laiviņš-Laivenieks liecinājis par virkni ārvalstu kompāniju, kuras bijušas vai ir pazīstamu Latvijas uzņēmumu līdzīpašnieces. Tā par IAG Industrieanlagen GmbH (akcionāru AS Ventbunkers), Electrotech (Europe) Limited (dalībnieci SIA Noord Natie Ventspils Terminals, AS SZMA V, SIA Ventshoes, AS VentTopaz), Digentia Corporation (dalībnieci AS Ventrans), Kaywood International Ltd (dalībnieci SIA Ventako, AS Ventbetons, AS Venceb, SIA Ventplac, SIA Lat Transnafta), Somers Business Limited advokāts apliecinājis: «Visās pārējās minētajās ārvalstu komercsabiedrībās, pēc manām domām, par beneficiāriem būtu jābūt reģistrētai Lembergu ģimenei, izņemot ārvalstu komersantu Somers Business Limited, kur bez Lembergu ģimenes par beneficiāriem vēl būtu jābūt reģistrētiem tāpat Olafam Berķim, Igoram Skokam un Mamertam Vaivadam.»

Reizēm A. Lembergs vai viņa ģimenes locekļi veikuši ārvalstu uzņēmumu pirkumus: «Netherfin FinancialServices B.V. tika nopirkts ar eksistējošiem direktoriem, ko piedāvāja Rūdolfs Meroni un Aivars Lembergs piekrita tam, jo Aivaram Lembergam bija nepieciešams piederošo ārvalsts komersantu Kaywood International Ltd. un daļēji piederošo (aptuveni 20%) Ost Trading & Finance Ltd nomainīt ar ES jurisdikcijā reģistrētām uzņēmējsabiedrībām. Šai sakarā Kaywood International Ltd tika nomainīta ar NetherfinFinancialServices B.V., bet Ost Trading & Finance Ltd ar London Industries Ltd. Man nav ziņu, ka ārvalsts komersanta Netherfin Financial Services B.V. beneficiāri, tas ir Lembergu ģimene, būtu mainījušies.»

Par pašu Nīderlandē reģistrēto uzņēmumu Netherfin Financial Services B.V. – dalībnieku Latvijas kompānijās SIA Lat Transnafta, SIA MaGriD un SIA NFS – G. Laiviņš-Laivenieks liecinājis: «Cik man zināms, tad par beneficiāriem vai labuma guvējiem šai kompānijā būtu jābūt norādītiem Lembergu ģimenei vai ar to saistītām personām, jo tikai tā tas būtu atbildis faktiskajam stāvoklim, ja vienīgi man nezināmos apstākļos kāds no beneficiāru pārstāvjiem nebūtu kompānijas valdei devis instrukciju par ko citu.» Vienlaikus advokāts norādījis uz tradicionālu «Lembergu ģimenes interešu pārstāvības mehānismu»: «Pilnvaru izsniegšana man bija saistīta ar jau no 90. gadu beigās izveidojušos Lembergu ģimenes interešu pārstāvības mehānisma, kas sevī ietvēra to, ka es veicu vairāku ar šīm interesēm saistītu kompāniju pārstāvniecību Latvijā.»

Uzraudzīšanas shēmas

Shēma, kā ģimene uzraudzījusi savus uzņēmumus, bijusi šāda: «Kopš esmu bijis Netherfin Financial Services B.V. pilnvarnieks, beneficiāru pārstāvji Aivars Lembergs un Anrijs Lembergs zināja, ka veicu šīs pilnvarnieka funkcijas, jo visos galvenajos jautājumos, kuros man ar savu rīcību bija jāizsaka pilnvardevēja griba, es konsultējos gan ar viņiem, gan ar [Rūdolfu] Meroni un tikai pēc attiecīgas piekrišanas vai norādījumu saņemšanas veicu, piemēram, balsojumu dalībnieku sapulcē. Protams, galīgos un izšķirošos lēmumus pieņēmu saskaņā ar beneficiāru – Aivara Lemberga vai Anrija Lemberga norādījumiem, kuri galvenokārt izteikti mutiski.»

Līdzīgi bijis ar KaywoodInternational Ltd un Electrotech (Europe) Ltd: «Es biju ārvalsts komersantu Kaywood International Ltd un Electrotech (Europe) Ltd pilnvarnieks Latvijā. Šo komersantu darbības noteikumus un līdzdalību uzņēmējsabiedrībās Latvijā pamatā noteica Aivars Lembergs. Protams, bija gadījumi, kad es pats pieņēmu lēmumus kā pilnvarnieks, bet tie bija mazsvarīgi jautājumi. Būtiskos jautājumos kā, piemēram, gada pārskata apstiprināšana, peļņas izmantošana un citi, es vienmēr pirms lēmuma pieņemšanas konsultējos ar Aivaru Lembergu.»

Dažkārt ofšoru ķēdes bijušas garākas. Piemēram, par Antiļu salās reģistrēto Barnaby International N.V. advokāts liecinājis: «Tas ir mātes uzņēmums firmai Netherfin Financial Services B.V. Pēc loģikas BarnabyInternational N.V. beneficiāriem ir jābūt Lembergu ģimenei. (..) Firma Barnaby International N.V. tika nopirkta Aivara Lemberga interesēs.» Advokāts liecinājis arī par iespaidīgiem darījumiem, aiz kuriem stāvējis tieši A. Lembergs – piemēram, par lēmumu saistībā ar Briskly Ltd – AS Ventspils tirdzniecības osta akcionāru, kura kapitāldaļas Valentīns Kokalis 2005. gadā pārdevis A. Lembergam: «Viņa gala lēmums bija, ka šīs daļas pirks personīgi, bet, cik atceros, tad līguma noslēgšanas nobeiguma stadijā par pircēju uzstājās Aivaram Lembergam piederošā SIA Ala 2002.»

Par dažām droši nezina

Par labi zināmo SIA Mineral-Trans-Serviss, SIA Ostas flote, SIA Seastar, AS Kālija parks, AS Ventspils tirdzniecības osta dalībnieku – Nīderlandē reģistrēto Bellaggingsmaatschappij Geit B.V. G. Laiviņš-Laivenieks liecinājis: «Es zinu, ka par Bellaggingsmaatschappij Geit B.V. beneficiāriem ir bijuši nosaukti Oļegs Stepanovs (50% no kapitāla) un Aivars Lembergs (50% no kapitāla) vai viņa bērni Anrijs Lembergs un Līga Lemberga, un man nav informācijas, ka šai sakarā būtu kas mainījies, bet precīzi uz šo jautājumu, protams, var atbildēt tikai ārvalsts komersanta Bellaggingsmaatschappij Geit B.V. valde, kurai jābūt pilnīgai informācijai par beneficiāru stāvokli.» Tomēr advokāta liecības bijušas nepārprotami skaidras: «2006. gada rudenī ārvalsts komersanta Beleggingsmaatschappij Geit B.V. beneficiāri un to sadalījums vēl bija tāds pats kā jau iepriekš minēju – Oļegs Stepanovs (50% no kapitāla) un Aivars Lembergs (50% no kapitāla) vai viņa bērni, jo beneficiāru reģistrācijas dokumentos tika fiksēti Anrijs Lembergs un Līga Lemberga.» Turklāt arī šajā gadījumā aiz pirmā ofšora bijis vēl otrs – Antiļu salās reģistrētais Euridice Corporation N.V.: «Par ārvalsts komersanta Euridice Corporation N.V. beneficiāriem būtu jābūt līdzīgās daļās reģistrētiem Lembergu ģimenei 50% un Oļegam Stepanovam 50% no pamatkapitāla.»

Pratināšanās izrādījies, ka G. Laiviņš-Laivenieks labi atceras arī 90. gadu notikumus un varējis liecināt arī par AS Kālija parks, AS Ventbunkers un AS Ventamonjaks patiesajiem īpašniekiem. Tā advokāts sniedzis skaidras liecības par 450 viņa turētajām Lihtenšteinas Ventk Company Limited – SIA Solvtrans, AS Ventspils Apvienotā Baltijas banka, SIA Ventspils tirdzniecības sabiedrība, AS Ventminerāls un AS Ventamonjaks dalībnieka – akcijām: «Tās es turu Aivaram Lembergam par labu. (..) Ventk Company Limited akcionāru sapulcēs esmu piedalījies, par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem informēts Aivars Lembergs. Savu viedokli par izskatāmajiem jautājumiem saskaņoju ar Aivaru Lembergu.»

Ventspils mēra uzticības persona skaidrojusi arī pārmaiņas Ventbunkera koncerna akcionāru vidū, minot Īrijā reģistrēto Sappo Limited: «Aptuveni 1999. gadā Sappo Limited savas AS Ventbunkers akcijas pārdeva Yelverton Investments B.V. Savukārt, pēc manis rīcībā esošās informācijas, 1999. gadā Yelverton Investments B.V. beneficiāri bija Valentīns Kokalis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs, Jānis Blažēvičs un Aivars Lembergs vai kopā ar bērniem – Līgu un Anriju Lembergiem. Cik man zināms, tad šodienas akcionāru sastāvs ir tāds pats, izņemot Valentīns Kokalis, kurš savu līdzdalību pārdeva proporcionāli pārējiem beneficiāriem. Darījums noformēts 2003. gadā.»

Atceras arī 90. gadus

Par Šveicē reģistrēto, Latvijas medijos daudzkārt pieminēto Multi Nord AG – AS Kālija parks akcionāru viņš liecinājis: «Cik man zināms, tad Multi Nord AG patiesā labuma guvēji vienlaicīgi varēja būt vairākas personas, tas ir, no 1996. gada Grigorijs Lučanskis, Oļegs Stepanovs, Aivars Lembergs, Lomakins un, iespējams, citi uzņēmēji (līdz 1996. gadam bija iespējams Ainārs Gulbis un Māris Forsts). Esmu dzirdējis, ka Aivaram Lembergam laika posmā pēc 1996. gada līdz Multi Nord AG iespējamai likvidācijai (aptuveni ap 1999. gadu) varēja būt ap 20 Multi Nord AG akcijām.»

A. Lembergs esot bijis slēpts līdzīpašnieks pat Ventspils Apvienotajā Baltijas bankā – caur ārzonas uzņēmumu Ost Services Zurich AG (vēlāk – Ost Services AG): «Uz 1996. gadu Ost Services Zurich AG patiesā labuma guvēji bija Jānis Blažēvičs, Aivars Lembergs, Valentīns Kokalis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs. Katram bija tiesības uz aptuveni 20% uz Ost Services Zurich AG kapitālu, kura lielums bija 100 000 Šveices franku. Aptuveni 2002. gadā Valentīns Kokalis pārdeva savu līdzdalību proporcionāli pārējiem dalībniekiem, tajā skaitā Aivaram Lembergam. 2006. gadā Jānis Blažēvičs pārdeva savu līdzdalību Aivaram Lembergam.»

Lembergs klusējis

Pats A. Lembergs nekad nav oficiāli atzinis, ka būtu bijis kādu ārzonas uzņēmumu līdzīpašnieks vai slēpti būtu īpašnieks lielākajā daļā Ventspils tranzītuzņēmumu. Viņa oficiālajās deklarācijās no 2000. līdz 2006. gadam norādīts nepilns pusotrs desmits Latvijas uzņēmumu, kuros pārsvarā viņam oficiāli piederējušas nelielas kapitāldaļu paketes, turklāt šo uzņēmumu skaits gājis mazumā.

Spilgtākais A. Lemberga izteikums saistībā ar viņa līdzdalību ārzonas uzņēmumos datējams ar 2003. gada jūniju. Tad Ventspils mērs paziņoja, ka nezinot, kas ir jau pieminētās Yelverton Investments īpašnieki, – cik viņš saprotot, tas esot «ilgtermiņa finanšu investors, kuram interesē kompānijas vērtības pieaugums un kurš kaut kādā brīdī droši vien pārdos savu daļu». Uz jautājumu, vai viņš var apzvērēt pie savu bērnu veselības, ka nezina Yelverton patiesos saimniekus, A. Lembergs tolaik atbildēja: «Ko man zvērēt? (..) Es varu zvērēt pie savas veselības, pie savas mammas veselības, ja jums tas rada kaut kādu apmierinājumu. Un es varu zvērēt pie jūsu veselības, ar noteikumu, lai jūs ieturat normālu dzīvesveidu.»

Vakar A. Lemberga mobilais telefons bija izslēgts, bet viņa advokāts Aivo Leimanis atbildēja, ka jautājumi par šādām tēmām jāuzdod pašam A. Lembergam: «Es šajā procesā pārstāvu citu personu. Kuru? To laiks rādīs. Šajā procesā Aivaru Lembergu pārstāv Irina Kauke.» Savukārt I. Kauke uz telefona zvanu un īsziņu neatbildēja.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Rūdolfa Meroni liecības prokuratūrai

Kristīne Jančevska, Lato Lapsa, Baltic Screen, speciāli Db, 05.11.2008

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Par Aivara Lemberga un viņa līdzgaitnieku darbībām un izstrādātājām nodokļu shēmām vairāku gadu garumā Ventspils uzņēmumos, prokuratūrai liecības sniedzis Šveices advokāts Rūdolfs Meroni.

«Ventspilī runājot - viens korumpēts Šveices advokāts, saukts vēl arī par Šveices Ostapu Benderu jeb Lielo mahinatoru, par taisnīgu atlīdzību 15 000 000 dolāru apmērā, ko sarūpējuši mani negodīgie partneri, dara visu iespējamo, lai izpildītu četru blēžu pasūtījumu un iespundētu mani cietumā. To var vērtēt kā izcilu Šveices advokātu ētikas un atbildības piemēru. Ceru, ka šī Šveices mahinatora slimība nepielips Latvijas advokātiem, mācītājiem, ginekologiem, ģimenes ārstiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuriem viņu amatu pēc tiek uzticēti personiskie un intīmie noslēpumi,» tā, piemēram, A. Lembergs uz jautājumu par R. Meroni izteicies rakstiskā intervijā Neatkarīgajā Rīta Avīzē.

Komentāri

Pievienot komentāru
Foto

Lembergs: Latvijai neviena priekšā nav jāklanās

Sanita Igaune, 30.06.2014

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā politiķiem trūkst mugurkaula un kompetences; energoneatkarības jomā būtu jāsāk kaut ko darīt, ne tikai tukši muldēt

Tā Dienas Biznesa (DB) klubā, kas apvieno ietekmīgākos Latvijas uzņēmējus, norādīja Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņš atgādina, ka Latvija tika uzņemta Eiropas Savienībā (ES) pirms desmit gadiem kā nabadzīgākā valsts, un šobrīd valstij tiek uzspiestas dažādas ES prasības, kuras izstrādā un faktiski pieņem bagātās valstis, kas pēc sava sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa ir daudz reižu bagātākas nekā Latvija. Tāpēc tām realizēt prasības ir daudz vienkāršāk, savukārt mēs, akli sekojot šīm prasībām, pieturamies pie principa, ka precīzi tās pildīsim, un pēc tam brīnāmies, ka Latvijai ļoti grūti klājas.

Darbaspēka jautājums

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs nekandidēs Saeimas vēlēšanās

LETA, 08.08.2011

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") šodien paziņoja, ka nekandidēs 11.Saeimas vēlēšanās, tomēr būs Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) premjera amata kandidāts, vēsta Leta.

Jau ilgstoši Lemberga darbībai uzmanību pievērsusi prokuratūra, kura uzskata, ka viņš slepus bijis patiesā labuma guvējs vairākos Ventspils tranzīta uzņēmumos un nodarbojies ar kukuļņemšanu, taču līdz notiesājošiem tiesas spriedumiem lietas līdz šim nav nonākušas. Lembergs šādas apsūdzības kategoriski noliedz un uzskata par politiski motivētām.

Pašlaik Rīgas apgabaltiesā tiek izskatīta krimināllieta, kurā Aivaru Lembergu prokuratūra apsūdz par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam sakarā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Šajā lietā apsūdzēts arī Ventspils mēra dēls Anrijs Lembergs un Ventspils uzņēmējs Ansis Sormulis.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas apgabaltiesa kā apelācijas instance trešdien bijušo Ventspils mēru, pašreizējo Ventspils domes deputātu Aivaru Lembergu ("Latvijai un Ventspilij") atzina par vainīgu virknē epizožu par koruptīviem noziegumiem, bet par gadu samazināja cietumsodu.

Tiesa viņam nolēma piespriest četru gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Cietumsodā apelācijas instances tiesa tāpat kā pirmā instance nolēma ieskaitīt Lemberga atrašanos apcietinājumā un pavadīto laiku mājas arestā.

Sodā ieskaitīja apcietinājumā pavadīto laiku no 2007.gada 14.marta līdz 2007.gada 10.jūlijam un no 2021.gada 22.februāra līdz 2022.gada 25.februārim, kā arī mājas arestā pavadīto laiku no 2007.gada 10.jūlija līdz 2008.gada 22.februārim. Minētais nozīmē, ka Lembergs cietumā un mājas arestā kopumā pavadīja aptuveni 700 dienas.

Ja šāds spriedums stāsies spēkā, tad Lembergam ieslodzījumā būtu jāpavada aptuveni puse no piespriestā soda, taču viņam būtu iespēja pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Sodu izpildes kodekss paredz, ka notiesātais nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, tai skaitā ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, var lūgt, ja viņš atbilst kodeksā paredzētajiem nosacījumiem, faktiski ir izcietis Krimināllikumā noteikto soda daļu un atbilst citiem Krimināllikumā un kodeksā noteiktajiem kritērijiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs: par banku kļūdām jāmaksā to īpašniekiem, nevis nodokļu maksātājiem

Vēsma Lēvalde, Db, 26.11.2009

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijā padziļinās banku krīze un tuvākajā laikā bankrotēs vēl kāda banka, intervijā Neatkarīgajai (NRA) apgalvo Ventspils mērs Aivars Lembergs. Lai šobrīd veiktu privatizāciju, neesot valstiski racionālu argumentu, jo šobrīd varēs dabūt zemāko cenu, norāda A. Lembergs.

«Ja ir mērķis valsts īpašumus pārdot kādam pircējam, kas zināms vien dažiem, par zemāko cenu – tad tā jau ir cita loģika,» tā A. Lembergs. Parex banku gan varot pārdot, jo tur uzdevums ir atgūt valsts ieguldīto naudu ar nelieliem procentiem, viņš piebilst. Tomēr pamatā banku krīze prasa mainīt komercbanku darbības politiku ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, pirmkārt, jau ASV, uzskata Lembergs. Viņaprāt, šobrīd Latvijā padziļinās banku krīze. Lai varētu īstenot krīzes vadību, banku uzraudzība pilnībā būtu jānodod attiecīgo valstu valdībām. Jau 15 gadus valdība banku darbību neuzrauga, atgādina Ventspils mērs. Rezultātā šobrīd par banku kļūdām maksā valdība, tātad nodokļu maksātāji. Par kļūdām esot jāmaksā banku īpašniekam, nevis valdībai. Uz jautājumu, vai tuvākajā laikā Latvijā bankrotēs vēl kāda banka, Ventspils mērs atbild nešaubīgi: Protams. Viņš uzsver, ka viens no Latvijas trumpjiem sarunās ar SVF varēja būt arguments – ja jūs mums nepalīdzēsiet, mēs neglābsim ziemeļvalstu bankas. «Banku afēras ir problēmu problēma. Banku uzraudzība nevar būt ārpus valdības,» norāda A. Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Dombrovskis noliedz, ka sliecies par labu kādai pašvaldībai; nereti nācies strādāt Ķīļa vietā

LETA, 21.08.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis (V) noliedz, ka būtu savā darbā sliecies par labu kādai pašvaldībai, taču uzsver, ka viņam nereti nācies strādāt bijušā izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa vietā, kurš nav spējis sastrādāties ar nozari.

Šodien Latvijas Avīzē publicētajā intervijā R. Ķīlis saka, ka viņam, pildot ministra pienākumus, «nācās saņemt zvanus no Ministru prezidenta saistībā ar nepieciešamību iekļaut budžeta grozījumos papildu pozīcijas, kas saistās ar sporta finansēšanu, kaut Izglītības un zinātnes ministrijā bija cits viedoklis par šīs finansēšanas nepieciešamību». «Tāpat esmu saņēmis no Ministru prezidenta lūgumu atsevišķos jautājumos būt labvēlīgākam pret Ventspili. Piemēram, būt pielaidīgākam pret to, ka Ventspils Profesionālās izglītības centram ir dārgāka būvniecības tāme, nekā pieļaujams.»

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs atzīst, ka politiskajiem spēkiem naudu ziedojis, taču to darījis «vienkārši tāpat», ziņo portāls Apollo.

Viņš arī norādījis, ka var arī neatbalstīt Latvijas politiskās partijas, bet tad tās nevarēšot izdzīvot. Savukārt par maksāšanu, lai sasniegtu sev vēlamo balsojuma rezultātu, A. Lembergs norādīja, ka tādā gadījumā lai šie pārmetēji pasakot, par kuru balsojumu konkrēti viņš esot kādam maksājis. Tieši politiķiem A. Lembergs maksājis neesot, un tā dēvētie Lemberga stipendiāti ir izdomājums.

A. Lembergs kā Ventspils domes priekšsēdētājs gribot, lai Ventspilī cilvēki dzīvo labi. Tomēr laba dzīvošana ir saistīta ar sekmīgu ostas attīstību, tāpēc arī A. Lembergs esot ieinteresēts, lai Latvijā cilvēki labi dzīvotu. Ja cilvēki labāk dzīvo, viņi maksā vairāk nodokļu, no kā ir labi gan Ventspilij, gan Latvijai, gan A. Lembergam personīgi, jo arī viņš grib, lai cilvēki labi dzīvotu.

Komentāri

Pievienot komentāru
Politika

Lembergs uzskata, ka pret viņu ASV vērstās sankcijas ietekmi neatstās

LETA, 09.12.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") uzskata, ka pret viņu ASV vērstās sankcijas ietekmi neatstās.

Lembergs teica, ka ar ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) lēmumu ir "ļoti pavirši" iepazinies un no atzinuma sapratis, ka tagad pasludināts "par diktatoru, kurš Latvijas cietumos ieslodzījis nevainīgus cilvēkus".

Ventspils mēram jau iepriekš "Rīgas zvirbuļi" esot pačukstējuši, ka šāds ASV lēmums tiek gatavots un to esot kārtojuši divi Latvijas valdības pārstāvji - ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) un tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP). Ministri šī lēmuma tapšanā esot piedalījušies, jo abi tradicionāli Lembergā saskata nopietnu politisko konkurentu, paziņoja politiķis.

Lembergs uzskata, ka ASV neizprot Ventspils Brīvostas pārvaldes, Ventspils Attīstības aģentūras, Biznesa attīstības asociācijas un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas darbu, proti, Ventspils Brīvostas pārvaldē ir astoņi valdes locekļi, no kuriem četri ir no Latvijas valdības, nevis viens pats Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs: Visu esmu deklarējis un tiesu darbi Anglijā mani nebiedē

LETA, 19.04.2011

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij) visus savus īpašumus esot deklarējis ikgadējā valsts amatpersonas deklarācijā, tāpēc viņu nebiedējot uzliktais pienākums ar zvērestu Anglijas un Velsas Augstākajai tiesai atklāt visus aktīvus, kas viņam pieder visā pasaulē un kuru vērtība pārsniedz 10 000 mārciņu (7970 latu).

Lembergs ir pārliecināts, ka no tiesas procesa Anglijā nekas nevar sanākt, jo viņam neesot nekāda sakara ne ar uzņēmēja Oļega Stepanova un viņa kompanjonu veiktajām «mahinācijām», ne uzņēmuma Vitol «iespējamām blēdībām» Latvijā un aiz tās robežām.

Kā paziņojumā medijiem norāda Ventspils mērs, AS Latvijas Kuģniecība (LK) starptautiskie auditori pirms vairāk nekā pieciem gadiem, veicot kompānijas ikgadējo auditu, konstatējuši, ka LK ir veikusi ar tās vadību saistītām personām darījumus par kuģu īres likmēm, kas ir ievērojami zemākas nekā tirgus likmes. Aizdomas kritušas uz tā laika vairākām vadošām LK amatpersonām - Stepanovu, Valēriju Godunovu un citiem.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs iesniedz sūdzību ECT saistībā ar Sprūdža rīkojumu

LETA, 15.01.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij) iesniedzis sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) saistībā ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža (RP) izdoto rīkojumu par viņa atstādināšanu no Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas.

Lembergs ar šo sūdzību neprasa piedzīt no valsts kompensāciju. Sūdzības mērķis, pēc Lemberga teiktā, ir panākt atzinumu un «pasvītrot, ka Latvija ministra Sprūdža personā pārkāpj Satversmi un klaji ignorē savas starptautiskās saistības».

«Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, izdodot rīkojumu par manis atstādināšanu no pašvaldības vadītāja amata pienākumu pildīšanas un publiski apgalvojot, ka es esmu pārkāpis likumu, ir uzņēmies tiesneša lomu, kā arī izdarījis spiedienu uz Rīgas apgabaltiesu un tādējādi pārkāpis Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,» paziņojumā masu medijiem savu lēmumu vērsties ar sūdzību ECT pamato Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs cer uz vairākiem simtiem tūkstošu sterliņu mārciņu no prasītājiem Anglijas tiesā

LETA, 27.06.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs (Latvijai un Ventspilij) saistībā ar tiesvedību Anglijas tiesā cer no prasītājiem saņemt tiesāšanās izdevumu un zaudējumu kompensāciju vairāku simtu tūkstošu sterliņu mārciņu apmērā.

Kā šodien preses konferencē informēja Lembergs, lēmumam par kompensācijas apmēru vajadzētu būt zināmam aptuveni desmit dienu laikā pēc 19.jūnija, kad Anglijas un Velsas Apelācijas tiesa noraidīja Antonio Gramsci Shipping Corporation un 29 citu AS Latvijas kuģniecība (LK) meitassabiedrību iesniegto apelācijas sūdzību strīdā ar Lembergu par frakts līgumu, atkārtoti apstiprinot, ka pret viņu celtā prasība ir nepamatota un izbeidzama Anglijas tiesas jurisdikcijas neesamības dēļ.

«Pirmās instances tiesā es uzvarēju kompāniju Vitol šajā prasībā, viņi tiesas lēmumu pārsūdzēja apelācijas instances tiesā, un apelācijas instances tiesa arī viņu apelācijas sūdzību noraidīja. Jāsaka, ka tiesa bija plānota divas dienas, bet notika dažas stundas. Apelācijas instances tiesa trīs tiesnešu sastāvā pēc tam, kad bija noklausījusies prasītāju argumentus, noklausīšanos pārtrauca, jo uzskatīja par bezjēdzīgu tērēt laiku un klausīties vēl manus advokātus. Tiesa uzreiz turpat tiesas zālē pieņēma lēmumu, ka apelācijas sūdzība tiek noraidīta. Tas, protams, prasītājam bija milzīgs šoks, jo viņi domāja, ka divas dienas varēs skalot smadzenes tiesnešiem, bet no tā nekas neiznāca,» norādīja Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Publisko liecības par Šķēles, Savicka, Lemberga un Ventspils uzņēmēju kopīgu dalību LK privatizācijā

LETA, 25.08.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas Kuģniecība (LK) privatizācijai kopš 2000.gada līdz pat tās īstenošanai 2002.gadā kopīgās apspriedēs gatavojās Tautas partijas līderis Andris Šķēle, gāzes kompānijas Itera Latvija prezidents Juris Savickis, Ventspils mērs Aivars Lembergs, vairāki Ventspils uzņēmēji un viņus apkalpojoši juristi un menedžeri.

Pa to liecina šodien klajā nākušajā rokasgrāmatā "Kā nozagt miljardu?" publiskotās Savicka, uzņēmēju Olafa Berķa un Jurija Bespalova, kā arī bijušā baņķiera Arnolda Laksas liecības prokuratūrai, visticamāk, tā dēvētajā Lemberga krimināllietā.

Informācija par tā saukto Ventspils un Rīgas grupu vienošanos kopīgi privatizēt LK līdz šim vairākkārt izskanējusi neoficiāli vai arī kā pārstāsts no Lemberga krimināllietas sējumiem, taču grāmatā publiskotas pilnas ar parakstu apstiprinātas liecības, ko sniegušas vairākas personas, kas tieši iesaistītas šajā darījumā, kā arī citi tiesībsargājošo institūciju rīcībā esoši materiāli.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Arestēta Lemberga manta 135 miljonu vērtībā; Lembergs: tas neko nemaina

LETA, 17.06.2011

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Visa Ventspils mēra Aivara Lemberga (Latvijai un Ventspilij) manta jau sen esot arestēta, tāpēc Anglijas tiesas lēmums par viņam piederošo aktīvu iesaldēšanu neko nemainot.

Neko nemaina arī tas, ka tiesas rīkojuma izpratnē būtu jāiesaldē arī tie aktīvi, kas nav uz Lemberga paša vārda, bet ar kuriem viņam ir vara rīkoties kā ar paša aktīviem.

Ventspils mērs aģentūrai LETA skaidroja, ka tādā gadījumā viņš varētu norādīt tiesai jebkuru citu personu, kuras īpašumā it kā ir manta, pār kuru vara patiesībā ir viņam. «Tās visas ir tukšas spekulācijas. Tas, kas pieder man, tas pieder man atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai,» sacīja Lembergs.

«Tas pilnīgi neko nemaina, absolūti nemaz, jo es Anglijas tiesai nosūtīju sarakstu, kas man pieder,» apgalvoja Ventspils mērs. Jautāts, cik liela ir viņam piederošo īpašumu vērtība naudas izteiksmē, Lembergs aicināja ieskatīties viņa amatpersonas deklarācijā, kur viss esot redzams.

Komentāri

Pievienot komentāru
Ekonomika

Lembergs ASV tiesā pārsūdzējis pērn OFAC noteiktās sankcijas pret viņu

LETA, 20.08.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") ASV tiesā pārsūdzējis ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) noteiktās sankcijas, kas viņam piemērotas balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu par korupciju, šodien intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" apstiprināja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Bordāns apstiprināja, ka Lembergs 11.augustā iesniedzis prasību ASV Kolumbijas štata tiesā, kurā lūgts atcelt pret viņu OFAC piemērotās sankcijas.

"Tieslietu ministrija saņēmusi apliecinājumu, ka šāda prasība ir iesniegta, bet jocīgs ir fakts, ka šajā pārsūdzībā vaina par sankciju piemērošanu tiek attiecināta uz tieslietu ministru Jāni Bordānu un Jauno konservatīvo partiju, kuri mēģina šādi izrēķināties ar Lembergu," piebilda Bordāns.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lūdzis ASV detalizētu informāciju par OFAC paziņojumu, ka Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") ietekmējis un korumpējis amatpersonas.

Komentāri

Pievienot komentāru
Sabiedrība

Sprūdžs par Lembergu: zaglim, tāpat kā filmā, jāsēž cietumā

Dienas Bizness, 16.10.2012

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

«Jums ir jāsaņem taisnīgs sods, zaglim, tāpat kā filmā, ir jāsēž cietumā, šī ēra Latvijā ir beigusies,» norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas [VARAM] vadītājs Edmunds Sprūdžs, sakot, ka Ventspils domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga «laiks ir beidzies».

Sarunā LNT raidījumā 900 sekundes piedalījās gan Aivars Lembergs, gan Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E. Sprūdžs. Starp abām amatpersonām vairākkārt izcēlās skaļāka vārdu apmaiņa.

Kā norādīja E. Sprūdžs, atsaucoties uz ģenerālprokuratūras informāciju, A. Lembergs saimniekojot pa Ventspils pašvaldību kā pa savu kabatu, kamēr Lembergs centās visus VARAM ministra apgalvojumus atspēkot, norādot, ka bez konkrētiem pierādījumiem šādi apgalvojumi ir tukšas runas. Tāpat Lembergs arī norādīja uz Sprūdža «50 nepadarītajiem darbiem».

Sprūdžs sarunā norādīja, ka patlaban notiekošais, vēršoties pret Lembergu, neesot saistīts ar gaidāmajām vēlēšanām, skaidrojot, ka šādā veidā viņš cenšas sakārtot pašvaldības Latvijā. «Es nevaru vienai pašvaldībai kaut ko aizrādīt, kamēr otrā galā Lembergs pa pašvaldību saimnieko kā pa savu kabatu,» sacīja VARAM ministrs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Anrijs Lembergs nojautis, ka viņa konta izdrukas nāks atklātībā

Dienas Bizness, 09.08.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Anrijs Lembergs par internetā publicētajām viņa konta izdrukām nav pārsteigts un šobrīd konsultējas ar juristiem par iespējām noskaidrot un saukt pie atbildības vainīgos. “Spriežot pēc lapu numerācijas un dažās vietās ar pildspalvu veiktajiem precizējumiem, secināju, ka konta izdrukas ir ņemtas no krimināllietas,” saka A. Lembergs, kurš neslēpj arī sašutumu par to, ka informācijas publiskotāji nav visur nosvītrojuši viņa personas kodu un dzīvesvietu.

Spriežot pēc tā, ka krimināllietas materiāli pieejami tiesai, prokuroriem, advokātiem, apsūdzētajiem un cietušajiem, kopā ar tēvu [Aivaru Lembergu] viņš secinājis, ka informācija noplūdusi no cietušajiem. “Nedomāju, ka to darītu tiesa, prokurori vai advokāti. Arī mēs ar tēvu [Aivaru Lembergu] un Ansi Sormuli neesam ieinteresēti šīs informācijas publiskošanā,” potālam diena.lv aizdomas pauž A. Lembergs.

Viņš gan neprecizē, kurš no četriem cietušajiem atzītiem uzņēmējiem – Ainārs Gulbis, Valentīns Kokalis, Vladimirs Krastiņš, Jūlijs Krūmiņš – būtu ieinteresēts publiskot A. Lemberga kontu izdrukas, taču neslēpj – tas darīts politisko un ekonomisko mērķu labad, lai nomelnotu viņa tēvu un Aivara Lemberga pārstāvēto partiju.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Ja Lembergs kandidēs, visticamāk, kā pirmais numurs Rīgā

Agnese Margēviča, 05.07.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Aivars Lembergs būs oficiālais ZZS premjera kandidāts, bet vēl aizvien nav pieņēmis lēmumu, vai viņš kandidēs 10. Saeimas vēlēšanās. «Tas vēl nav izlemts, bet iespējams ir,» teica pats Ventspils mērs, kuru ZZS ietilpstošā Latvijas Zaļā partija pirmdien oficiāli izvirzīja premjera amatam.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs norāda, ka ir izbrīnīts par Valsts prezidenta Valda Zatlera rosinājumu atlaist Saeimu un netiešajiem pārmetumiem viņam. Lembergs neslēpj, ka ir gatavs arestam jebkurā brīdī un pat pēdējās dienās nēsājot līdzi gan attiecīgas drēbes, gan citas lietas.

«Man šī bēdīgā pieredze ir. Es esmu gatavs arestam jebkurā brīdī,» sacīja Lembergs.

Viņš ir pārliecināts, ka netiks pieļauts viņa starts ārkārtas vēlēšanās. «Kā to izdarīt? Ir divi virzieni. Pirmais, Lembergu fiziski iznīcināt, jo kapu kalniņā Lembergs ir vislabākais puisis. Varbūt pat kādu asaru nobirdināt. Otrs variants, ielikt Lembergu cietumā. Nav svarīgi par ko, galvenais neļaut viņam startēt,» sacīja mērs. Pēc Zatlera sestdienas uzstāšanās Lembergam esot pilnīgi skaidrs, ka tas ir vienas ķēdes posms ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kratīšanām.

Lembergs sarunā norādīja, ka pirms divām nedēļām ticies ar Zatleru, draudzīgā gaisotnē «ēdis pusdienas un dzēris vīnu», pārrunājot situāciju valstī. «Pirms divām nedēļām šogad jau trešo reizi pēc Zatlera ielūguma mēs tikāmies neoficiālās pusdienās. Tad nebija neviena vārda par oligarhu Lembergu. Mēs runājām par Latvijas aktuālitātēm un prezidenta vēlēšanām. Es teicu, ka pozitīvi vērtēju viņa darbību, taču norādīju, ka viņa aparāts darbojas slikti, ka par viņa komandas cilvēkiem ir sliktas atsauksmes. Mēs šķīrāmies kā draugi. Viņš nevienā brīdī man neteica, ka esmu oligarhs, ka kaut ko nepareizi daru.. Nebija nekādu indikāciju,» viņš teica.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Ventspils mērs Aivars Lembergs ir iesniedzis pretenziju Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Jānim Maizītim par nepatiesu un nomelnojošu ziņu izplatīšanu, kā arī vēlas par to saņemt 25 tūkstošu latu kompensāciju.

A. Lembergs norāda, ka ģenerālprokurors, uzstājoties LTV raidījumā Valsts pirmās personas publiski paziņojis, ka pret viņu ir uzsākti jau pieci kriminālprocesi un visos šajos kriminālprocesos viņš ir apsūdzēts. Lembergs pavēstījis, ka viņam nav uzrādītas apsūdzības piecos kriminālprocesos, līdz ar to LR ģenerālprokurors publiski ir izplatījis patiesībai neatbilstošas un personu nomelnojošas ziņas, tādējādi maldinot sabiedrību un diskreditējot viņu kā cilvēku un politiķi. "Man nav zināmi iemesli, apsvērumi un mērķi, kuru dēļ valsts augstā amatpersona ir šādi rīkojusies," paziņoja A. Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs nosūtījis vēstuli Aivaram Lembergam, kurā tiek prasīts trīs dienu laikā sniegt paskaidrojumu par konkrētu lēmumu pieņemšanas apstākļiem Ventspils pašvaldībā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji. Izvērtējot skaidrojumus, E. Sprūdžs var atstādināt pašvaldības vadītāju no amata, savukārt A. Lembergs medijiem norāda – minēto vēstuli viņš nav saņēmis.

Papildināta ar 2. un 5. ridnkopu.

Ministrijas pārstāvji skaidro, ka A. Lembergs, esot Ventspils mēra un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja amatā, balsojis «par» vismaz 350 lēmumu pieņemšanu savās mantiskās interesēs, un par šiem lēmumiem pieprasīts A. Lemberga skaidrojums, paziņojusi ministrija.

«Neviens no pazņojumā minētajiem apgalvojumiem neatbilst patiesībai, ko jau vairākkārt esmu uzsvēris, tai skaitā to, ka ar manā īpašumā esošajiem aktīviem iespējams iepazīties manā valsts amatpersonas deklarācijā,» tā, komentējot E. Sprūdža apgalvojumus, norāda A. Lembergs, piebilstot, ka viņš uzskata, ka tā ir ministra «speciāli rīkota akcija», izmantojot apsūdzībā ietvertu informāciju, kas ir publiski pieejama kopš 2008. gada augusta jeb jau vairāk nekā četrus gadus.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pirmdien, balstoties uz tā dēvēto Magņitska likumu, par korupciju noteicis sankcijas virknei personu un viņu organizāciju Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, tostarp pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu.

"Korupcija atņem savu valstu iedzīvotājiem resursus, pamata pakalpojumus un ekonomiskās iespējas, kamēr tā padara bagātus dažus atsevišķus cilvēkus un veicina vides iznīcināšanu, politisko nestabilitāti un konfliktus," paziņoja ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins.

Viņš norādīja, ka Starptautiskajā pretkorupcijas dienā ASV vēršas "pret spēlētājiem Eiropā, Āzijā un Latīņamerikā, kuri turpina ar savām nelikumīgajām darbībām graut stabilu, drošu un funkcionējošu sabiedrību pamatus".

OFAC nosauc četras struktūras, kuras pieder Lembergam vai atrodas viņa kontrolē - Ventspils Brīvostas pārvalde, Ventspils Attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Dž.Rodžers: Lauksaimniecība ir perspektīvākā nozare

, 10.02.2009

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Miljardieris, investors un analītiķis Džims Rodžers uzskata, ka ekonomiski perspektīvākā nozare nākamajos 20 gados būs lauksaimniecība, kas nomainīs iepriešējo 30 gadu līderi - finanses.

Dž. Rodžers, kurš iepriekš teicis: "Neviens negrib kļūt par fermeri", tagad laikrakstam Business&FM prognozējis, ka drīzumā visi gribēs kļūt par fermeriem, un pats arī varētu par tādu kļūt, ziņo newsru.com.

Dž. Rodžers arī prognozēja, ka Krievija pašlaik ir ļoti nestabila un var sabrukt, jo ir daļēji atkarīga no ASV, savukārt ASV jebkurā brīdī var paziņot par defoltu, jo var notikt ASV dolāra devalvācija. Pats miljardieris norādīja, ka naudu glabā japāņu jēnās, bet ar investīcijām ir piesardzīgs, un neriskē pirkt nekādas akcijas nevienā pasaules valstī.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lembergs: aizdevējiem Latvijai piešķirtie 7,5 miljardi eiro ir sīknauda

BNS, 17.09.2010

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijai starptautisko aizdevumu nevajadzētu atdot, jo ar šo naudu Latvija izglāba Zviedrijas bankas un tās ekonomiku no visaptveroša kraha, intervijā aģentūras BNS biznesa informācijas portālam Baltic Business Service sacījis Ventspils mērs un Zaļo un zemnieku savienības premjera amata kandidāts Aivars Lembergs. Viņš arī piebilda, ka aizdevējiem Latvijai piešķirtie 7,5 miljardi eiro ir sīknauda.

«7,5 miljardi eiro Latvijai ir liela nauda, bet pasaules lielvalstīm tā ir sīknauda. Ticiet man - starptautiskajiem aizdevējiem 7,5 miljardi ir tas pats, kas vienkāršam cilvēkam trīs lati,» teica Lembergs un atgādināja, ka pasaulē ir bijis daudz gadījumu, kad vienas vai otras valsts ārējie parādi tiek norakstīti, redzot, ka šīs valstis naudu vienalga nespēj atdot, piemēram, nesen Krievija Irākai norakstīja vairāku miljardu ASV dolāru parādu.

Viņaprāt, Latvijai starptautiskais aizdevums nebūtu jāatdod. «Protams, ka to var neatdot. Būtībā šo aizņēmumu arī nevajadzētu atdot, jo ar to mēs izglābām Zviedrijas bankas un tās ekonomiku no visaptveroša kraha,» uzsvēra Lembergs.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Papildināta - Sprūdžs Lembergu atstādinās no Ventspils domes priekšsēdētāja amata

Dienas Bizness, 19.10.2012

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs (RP) nolēmis no amata atstādināt Ventspils domes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu (Latvijai un Ventspilij).

Kā žurnālistiem paziņoja Sprūdžs, viņš par šādu rīcību izšķīries pēc Lemberga atbilžu saņemšanas uz pagājušajā nedēļā nosūtīto pieprasījumu.

Ministrs pavēstīja, ka ilgāk vērtēt Lemberga jautājumu vairs nav jēgas, jo ministrijai ir svarīgāki jautājumi, ar kuriem nodarboties. Turklāt no ministrijas puses ir apkopota pietiekami spēcīga un nozīmīga juridiska argumentācija, lai Lemberg varētu atstādināt no mēra amata.

«Mēs visi zinām, cik ilgi tas jautājums ir bijis valstī aktuāls, un tā liek rīkoties tā argumentācija, kas manā rīcībā ir, un pienākums pret likumu,» teica Sprūdžs.

Viņš gan uzsvēra, ka ministrija nav tiesa un ministrijā lēmumus pieņem politiķi. «Es esmu politiķis un mans uzdevums ir pieņemt politiskus lēmumus,» viņš teica, piebilstot, ka viņa mērķis ir panākt, lai pašvaldības visā Latvijā tiktu pārvaldītas godīgi un atbildīgi, tostarp arī Ventspilī. «Šim lēmumam ir ne tikai juridiska, bet arī simboliska nozīme,» ministrs turpināja.

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Lučanskis interesējoties par Latvijas pilsonību

S. Dieziņa, 05.01.2009

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Miljardieris Grigorijs Lučanskis meklē iespējas iegūt Latvijas pilsonību, turklāt dara to ar politisko aprindu palīdzību, atsaucoties uz labi informētiem avotiem vēsta Neatkarīgā.

Par šo pakalpojumu G. Lučanskis solot nodrošināt labus biznesa kontaktus ar Kazahstānu, ar kuras prezidentu Nursultanu Nazarbajevu viņam ir senas draudzīgas attiecības.

Mēģinot šai informācijai rast oficiālu apstiprinājumu vai noliegumu, Neatkarīgā uzzināja pavisam citu negaidītu informāciju par pasaulē skandalozi slavenā uzņēmēja pēdējā laika gaitām Latvijā. Kāds avots minēja, ka G. Lučanskim Kurzemes jūrmalā tiekot celta māja, kuras būvdarbus pieskatot viņa draugs uzņēmējs Viktors Brods. Nepārprotami zināms, ka pēdējā miljardiera vizīte Latvijā saistīta ar skumju notikumu – agrofirmas Ādaži bijušā priekšsēdētāja Alberta Kaula bērēm, ziņo Neatkarīgā.

Komentāri

Pievienot komentāru