Būve

Aldara parka pārbūvei izsludināts 3,5 miljonu eiro iepirkums

Žanete Hāka, 21.01.2020

Jaunākais izdevums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludinājis konkursu Aldara parka pārbūvei, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkums izsludināts par pārbūves 1., 2.1. un 3.kārtu.

Kopējā paredzamā līgumcena bez PVN ir 3,5 miljoni eiro.

Pārbūves darbus plānots uzsākt šā gada aprīlī, bet izpildes laiks iepirkumā nav minēts.

Pretendenti savus piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 11.februārim.

Kā skaidro pasūtītājs, Aldara parka teritorija vēsturiski atrodas kvartālā starp Tvaika, Gaujienas, Zāģeru un Sliežu ielām. Kopš parka ierīkošanas laikiem ir būtiski mainījusies gan apkārtējā pilsētbūvnieciskā, gan arī sociālā situācija. Parka plānojums un ainava 1903.gadā veidota dabas un dārzu mākslas baudīšanai alusdarītavas īpašniekam.

Visi trīs arhitektūras objekti, vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi – "Valdšleshena alus darītava"(Nr.8191), "Savrupmāja" (Nr.8193), kā arī "Mākslīgās pilsdrupas ar parku" (Nr.8192), veidoti kā viens apbūves ansamblis ar vienotu ceļu un apstādījumu sistēmu. To apliecina arī arhīvā atrodamais G.Kufalta izstrādātais parka plāns (1903.g.), kas aptvēra gan abas, šobrīd nodalītās, parka daļas – augšējo- pie savrupmājas, un apakšējo – ainavisko, kuras struktūra šobrīd gandrīz izzudusi, gan kādreizējo, dārzu pie alus darītavas. Viss ansamblis veidots kā vienots funkcionāli un ainaviski saistīts veselums.

Muzeja "Dauderi" teritorijā ir samērā labi saglabājusies vēsturiskā parka daļa ar ģeometriska plānojuma parteri, skatu terasēm un kāpas reljefu ar ainaviskiem priežu un egļu stādījumiem, rododendru grupām. Tas ievērtēts, atjaunojot Aldara parku kā vienotu veselumu - pilsētbūvniecisku pieminekli vienotībā ar ēku ansambli un parka būvēm.

Parka atjaunošanas ietvaros paredzēti vairāki uzdevumi.

Paredzēts atjaunot visa vēsturiskā ēku kompleksa (alus brūzis, dzīvojamā ēka un parks) telpisko un vizuālo vienotību, cik vien pieļauj atšķirīgās īpašuma piederības formas un katra īpašnieka mērķi. Atjaunot parka ainavisko kvalitāti, radot priekšstatu par historisma stila ainavu parka principiem un uzsverot estētisko vērtību, ko dod vēsturisko ēku un parka būvju klātbūtne ainavā. Tāpat plānots izveidot Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, mūsdienās nepieciešamās atpūtas funkcijas integrējot esošajā ainaviska parka vidē, uzlabojot labiekārtojuma līmeni un izbūvējot infrastruktūras objektus, būtiski palielināt parka teritorijas izmantošanas intensitāti un daudzveidību.

Paredzēts radīt iespējas aktīvākai sociālajai komunikācijai un daudzpusīgai visu apkārtējo mikrorajona iedzīvotāju atpūtai, piešķirot vairākām parka zonām jaunu, laikmeta prasībām atbilstošu izmantošanas veidu.

Projektējot parka ceļu sistēmu, iecerēts izveidot organisku funkcionālo un telpisko sasaisti ar apkārtējiem sabiedriskajiem objektiem, dzīvojamiem kvartāliem un ielu infrastruktūru.

Tāpat plānots uzlabot parka ainavisko un bioloģisko daudzveidību, saglabājot dabisko reljefu un vērtīgos koku un krūmu stādījumus, atjaunojot ainavas skatu sistēmas kā parka galveno ainavisko un svarīgu vēsturisko vērtību.

Aldara parka pārbūves būvprojektu ar pievienoto teritoriju paredzēts realizēt trijās kārtās: 1.kārta - Teritorijas pārbūve ar velotrases izbūvi un atbalstsienas rekonstrukciju (zemesgabals ar kad.Nr.01000150015). Izbūvējami 1.kārtas teritorijā plānotie inženiertīkli; 2.kārta - Dārznieka mājas izbūve ar teritorijas labiekārtojumu, teritorijas nožogojumu, parka inženiertīklu ārējo pieslēgumu izbūve un pagaidu nožogojuma izbūve pret pārējo 3.kārtā pārbūvējamo parka teritoriju. Izbūvējami 2.kārtas teritorijā plānotie inženiertīkli; 3.kārta - pārējā parka teritorijas pārbūve ar tajā atrodošos būvju - mākslīgo pilsdrupu, gāzu aizsardzības patvertnes pārbūvi un strūklakas un bērnu rotaļlaukuma izbūvi.

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Aldara parka atjaunošanai piesaistīs ES finansējumu

Lelde Petrāne, 09.10.2019

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Rīgas pašvaldība atradusi iespēju piesaistīt Aldara parka atjaunošanai 2,4 miljonu eiro lielu Eiropas struktūrfondu finansējumu, un jau tuvāko nedēļu laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā plānots piedāvāt deputātiem atbalstīt projekta realizāciju, informē komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Rosļikovs.

Aldara parks ir viens no vecākajiem Rīgā. Jau 2016. gadā Rīgas dome solīja realizēt parka labiekārtošanu, bet trūkstošā finansējuma dēļ projekts netika īstenots, norāda A. Rosļikovs.

«Jāatgādina, ka parka teritorija atrodas Rīgas 28. vidusskolas teritorijā un skolnieku vecāki jau ilgu laiku lūdz sakārtot parka infrastruktūru. Par šo ieceri Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pat tika iesniegta kolektīva vēstule ar 116 vecāku parakstiem. Kopējās plānotās investīcijas Aldara parka sakārtošanai ir aptuveni 4 miljoni eiro. Plānots ne tikai sakārtot esošo infrastruktūru, bet arī izveidot pilnīgi no jauna mūsdienīgu velo parku, izbūvēt skatuvi, izveidot vietas vasaras kafejnīcām un izveidot jaunu un mūsdienīgu bērnu laukumu,» informē komitejas priekšsēdētājs.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

No 1. aprīļa sabiedrībai būs pieejama atjaunotā Aldara parka daļa ar veloparku un tam pieguļošo teritoriju, informē Rīgas domē.

Teritorija būs atvērta katru dienu no 7.00 līdz 22.00, vasaras sezonā – no 7.00 līdz 23.00.

“Aldara parks ir viens no vecākajiem Rīgas parkiem, kas veidots 19.gs. beigās. Tas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis, kas ilgu laiku atradies degradētā stāvoklī. Lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu Sarkandaugavas apkaimē esošo zaļo infrastruktūru un vietējās nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu, 2020. gadā tika uzsākta vērienīga Aldara parka pārbūve. Soli pa solim kādreiz degradētā parka teritorija kļūst par drošu, zaļu un ainaviski pievilcīgu teritoriju, kur Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Noslēgumam tuvojas Aldara parka pārbūves projekta būvniecības darbu 1. un 2. kārta, informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Projekta mērķis ir izveidot labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, atpūtas funkcijas integrējot esošajā ainaviskajā parka vidē, uzlabojot labiekārtojuma līmeni un izbūvējot infrastruktūras objektus, kā arī būtiski palielinot parka teritorijas izmantošanas intensitāti un daudzveidību.

Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, kas atrodas uz milzīgas kāpas, paaugstinājuma. Tas veidots 19.gs. beigās kā alus darītavas "Meža pils" (A/S „Aldaris”) īpašnieka sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. Tieši mākslīgās pilsdrupas, kas Latvijas ainavai tādā augstumā un stāvoklī ir liels retums, ainaviski akcentē vietas unikalitāti. Kopš 20.gs. sešdesmitajiem gadiem tās tika izmantotas kā alpīnistu treniņu un sacensību vieta, bet šobrīd degradētā stāvokļa un drošības apsvērumu dēļ tam vairs nav piemērotas. 20.gs. trīsdesmitajos gados parks tika pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc Otrā Pasaules kara kļuva par publiski pieejamu teritoriju.

Komentāri

Pievienot komentāru