Būve

Aldara parka pārbūvei izsludināts 3,5 miljonu eiro iepirkums

Žanete Hāka, 21.01.2020

Foto: Edijs Pālens/LETA

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludinājis konkursu Aldara parka pārbūvei, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkums izsludināts par pārbūves 1., 2.1. un 3.kārtu.

Kopējā paredzamā līgumcena bez PVN ir 3,5 miljoni eiro.

Pārbūves darbus plānots uzsākt šā gada aprīlī, bet izpildes laiks iepirkumā nav minēts.

Pretendenti savus piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 11.februārim.

Kā skaidro pasūtītājs, Aldara parka teritorija vēsturiski atrodas kvartālā starp Tvaika, Gaujienas, Zāģeru un Sliežu ielām. Kopš parka ierīkošanas laikiem ir būtiski mainījusies gan apkārtējā pilsētbūvnieciskā, gan arī sociālā situācija. Parka plānojums un ainava 1903.gadā veidota dabas un dārzu mākslas baudīšanai alusdarītavas īpašniekam.

Visi trīs arhitektūras objekti, vietējas nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi – "Valdšleshena alus darītava"(Nr.8191), "Savrupmāja" (Nr.8193), kā arī "Mākslīgās pilsdrupas ar parku" (Nr.8192), veidoti kā viens apbūves ansamblis ar vienotu ceļu un apstādījumu sistēmu. To apliecina arī arhīvā atrodamais G.Kufalta izstrādātais parka plāns (1903.g.), kas aptvēra gan abas, šobrīd nodalītās, parka daļas – augšējo- pie savrupmājas, un apakšējo – ainavisko, kuras struktūra šobrīd gandrīz izzudusi, gan kādreizējo, dārzu pie alus darītavas. Viss ansamblis veidots kā vienots funkcionāli un ainaviski saistīts veselums.

Muzeja "Dauderi" teritorijā ir samērā labi saglabājusies vēsturiskā parka daļa ar ģeometriska plānojuma parteri, skatu terasēm un kāpas reljefu ar ainaviskiem priežu un egļu stādījumiem, rododendru grupām. Tas ievērtēts, atjaunojot Aldara parku kā vienotu veselumu - pilsētbūvniecisku pieminekli vienotībā ar ēku ansambli un parka būvēm.

Parka atjaunošanas ietvaros paredzēti vairāki uzdevumi.

Paredzēts atjaunot visa vēsturiskā ēku kompleksa (alus brūzis, dzīvojamā ēka un parks) telpisko un vizuālo vienotību, cik vien pieļauj atšķirīgās īpašuma piederības formas un katra īpašnieka mērķi. Atjaunot parka ainavisko kvalitāti, radot priekšstatu par historisma stila ainavu parka principiem un uzsverot estētisko vērtību, ko dod vēsturisko ēku un parka būvju klātbūtne ainavā. Tāpat plānots izveidot Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem labiekārtotu, drošu un laikmetīgu rekreācijas teritoriju, mūsdienās nepieciešamās atpūtas funkcijas integrējot esošajā ainaviska parka vidē, uzlabojot labiekārtojuma līmeni un izbūvējot infrastruktūras objektus, būtiski palielināt parka teritorijas izmantošanas intensitāti un daudzveidību.

Paredzēts radīt iespējas aktīvākai sociālajai komunikācijai un daudzpusīgai visu apkārtējo mikrorajona iedzīvotāju atpūtai, piešķirot vairākām parka zonām jaunu, laikmeta prasībām atbilstošu izmantošanas veidu.

Projektējot parka ceļu sistēmu, iecerēts izveidot organisku funkcionālo un telpisko sasaisti ar apkārtējiem sabiedriskajiem objektiem, dzīvojamiem kvartāliem un ielu infrastruktūru.

Tāpat plānots uzlabot parka ainavisko un bioloģisko daudzveidību, saglabājot dabisko reljefu un vērtīgos koku un krūmu stādījumus, atjaunojot ainavas skatu sistēmas kā parka galveno ainavisko un svarīgu vēsturisko vērtību.

Aldara parka pārbūves būvprojektu ar pievienoto teritoriju paredzēts realizēt trijās kārtās: 1.kārta - Teritorijas pārbūve ar velotrases izbūvi un atbalstsienas rekonstrukciju (zemesgabals ar kad.Nr.01000150015). Izbūvējami 1.kārtas teritorijā plānotie inženiertīkli; 2.kārta - Dārznieka mājas izbūve ar teritorijas labiekārtojumu, teritorijas nožogojumu, parka inženiertīklu ārējo pieslēgumu izbūve un pagaidu nožogojuma izbūve pret pārējo 3.kārtā pārbūvējamo parka teritoriju. Izbūvējami 2.kārtas teritorijā plānotie inženiertīkli; 3.kārta - pārējā parka teritorijas pārbūve ar tajā atrodošos būvju - mākslīgo pilsdrupu, gāzu aizsardzības patvertnes pārbūvi un strūklakas un bērnu rotaļlaukuma izbūvi.