Nekustamais īpašums

Apburtā loka ceļš 13 gadu garumā valsti novedis kārtējā strupceļā

Māris Ķirsons, 31.01.2023

Jaunākais izdevums

Zemes piespiedu nomas jautājumos Latvija jau vairāk nekā 13 gadus iet pa apburto loku, un to nespēj pārraut arī ar dalītā īpašuma izbeigšanu, kura īstenošanai izveidotais mehānisms ir birokrātiski smagnējs, un tam nav arī adekvāta valsts finansiāla atbalsta.

To intervijā Dienas Biznesam stāsta zvērinātu advokātu biroja iLaw partneris Normunds Šlitke. Viņaprāt, zemes piespiedu nomas ikgadējo griestu apmēra noteikšanā 4% no zemes kadastrālās vērtības ir daudz ekonomisko absurdu. Situāciju pašlaik var mainīt tikai Satversmes tiesa.

Kāda ir situācija ar dalītā īpašuma problēmu?

Tā ir tieši tāda pati kā pašlaik ar daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Kāpēc tāds salīdzinājums? Tāpēc, ka ir vairākas būtiskas līdzības gan ar daudzdzīvokļu māju siltināšanu, gan ar dalītā īpašuma izbeigšanu. Diemžēl, bet vecais teiciens — ir meli, ir lieli meli un ir statistika — būtu jākoriģē un statistika jāaizstāj ar politika. Proti, politiķi pirms 11 gadiem solīja dzīvokļu īpašniekiem, ka zemes gabala izpirkšana zem daudzdzīvokļu mājas būs tikpat vienkārša un nesāpīga kā šīs mājas siltināšana. Diemžēl realitāte ir cita. Vārdos un solījumos viss ir skaisti, bet, tiklīdz raugāmies uz padarītajiem darbiem — piedāvātajiem mehānismiem —, tā aina jau ir pavisam citāda. No šodienas skatupunkta laikam nevienam nav jautājumu par energoresursiem, to cenas būtisku pieaugumu, dabasgāzes kontekstā arī pieejamību un dārdzību, kas pat ir kļuvusi par savdabīgu ieroci Ukrainas kara kontekstā. Ļoti daudzi cilvēki 32 gadus pēc Latvijas neatkarības atgūšanas dzīvo padomju laikos būvēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, kuru apkurei bija paredzēts izmantot lētos energoresursus — dabasgāzi — no Krievijas, bet šodien tie vairs nav lēti, un siltināšanas problēma, šķiet, ir viena no galvenajām aktualitātēm valstī.

Pēdējos gados arvien vairāk skan viedokļi par to, ka valsts pārvaldītājiem — politiķiem un ierēdņiem – ir jābūt valstiski domājošiem — šodienas kontekstā ilgtspējīgiem, bet vai tie paši daudzdzīvokļu māju siltināšanas sasniegumi to apliecina? Diemžēl nē! Bet, ja būtu reāla, taustāma daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma, rezultāts būtu cits – daudz labāks. Daudzdzīvokļu māju siltināšana Rīgā ir pielīdzināma dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanai.

Uz papīra dzīvojamo māju privatizācijai bija jābūt pabeigtai jau 2014. gadā, bet realitātē tā arī nekas nav īstenojies no tā, kas rakstīts 2013. gada pavasarī pieņemtajā likumā, kurš noteica lielākās daļas dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanu nākamo sešu mēnešu laikā, kas faktiski nozīmēja arī pašvaldībai piederošā Rīgas namu pārvaldnieka aiziešanu no māju apsaimniekošanas segmenta. Ir pagājuši astoņi gadi, un atklājās, ka neviens nebija iedomājies, kam tad Rīgā jānodarbojas ar privatizācijas pabeigšanu — Rīgas domei, tās struktūrvienībām (Mājokļu un vides departamentam) vai Rīgas namu pārvaldniekam, kurš paziņoja, ka tam nekad nav dots uzdevums pabeigt privatizāciju, bet gan uzdots tikai apsaimniekot mājas.

Rezultātā tikai pēc Valsts kontroles skubinājuma 2022. gadā tika piešķirta pirmā nauda privatizācijas pabeigšanas iniciatīvām Rīgā, jo Valsts pārvaldes likums saka: ja valsts vai pašvaldība deleģē privātpersonai (kāda šajā kontekstā ir Rīgas namu pārvaldnieks) kaut kādu funkciju, tad tā šim nolūkam pieķir naudu. Rīgas pašvaldība savai kapitālsabiedrībai SIA Rīgas namu pārvaldnieks šim mērķim ir piešķīrusi naudu, par kuru var pabeigt aptuveni 100 māju privatizāciju, lai arī jau sen bija jābūt pabeigtai vismaz 2500 māju privatizācijai! Tā turpinot, ja paši dzīvokļu īpašnieki joprojām būs pasīvi, privatizācija nebeigsies vēl kādus 20 gadus, kad daudzas paneļu mājas, nesagaidot pienācīgu renovāciju un siltināšanu, jau būs sabrukušas, bet maksājumos par siltumu dzīvokļu īpašnieki jau būs samaksājuši naudu, par kuru mājas varētu renovēt un padarīt energoefektīvas.

Ar daudzdzīvokļu māju zemes izpirkšanu no īpašniekiem ir līdzīgi, jo valsts šim nolūkam ir piešķīrusi tikai apmēram 5% no kopumā šī mērķa sasniegšanai nepieciešamās naudas, turklāt aizdevuma, bet ne granta veidā, kā bija solīts. Tas nozīmē, ka, nemainot naudas piešķīruma apmērus, dalītā īpašuma problēma tiks atrisināta labākajā gadījumā 20 gados. Tātad dzīvojamo māju privatizācija, kura jau pašlaik ilgst 30 gadus, kopumā tiks pabeigta pusgadsimta jeb 50 gadu laikā. Tāds savdabīgs rekords, kurš attiecināms arī uz māju siltināšanu, kuru ar līdzšinējiem tempiem varēs pabeigt nākamo 50 gadu laikā, ja vien tās mājas nebūs nonākušas avārijas stāvoklī. Bet politiķi taču solīja veicināt māju siltināšanu, lai tādējādi samazinātu vienkāršu naudas izkūpināšanu gaisā, un CO2 emisijas un arī dalītā īpašuma izbeigšanu! Pirms 11 gadiem dzīvokļu īpašniekiem tiks solīts, ka kredīts zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu ēkas būs tieši tāds pats vai pat lētāks nekā zemes nomas maksa.

Proti, ja zemes nomas maksa bija 6% no kadastrālās vērtības gadā ar pienākumu kompensēt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, tad ar valsts atbalstu kredīta likme zemes izpirkšanai būs tikai 5% gadā, un pēc 20 gadiem šī zeme piederēs daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuriem turklāt pienāktos nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Ir pagājuši 20 gadi, kuru laikā dzīvokļu īpašnieki maksāja zemes nomas maksu, bet zeme zem mājas tā arī nav kļuvusi par viņu īpašumu. Dzīvokļu īpašnieki par to vaino zem daudzdzīvokļu mājas esošās zemes īpašniekus, un tam pievienojas veikli vēlētāju balsu zvejotāji – prokrievisko partiju politikāņi, kuri uztur matemātiku — sak, ja ik gadu ir maksāti 5% no kadastrālās vērtības, tad 20 gados ar to jau zemes īpašniekam ir samaksāta visa zemes vērtība.

Tā ir ģeniāla sociālisma cēlāju loģika, jo, tādā veidā aizņemoties, piemēram, vienu miljonu eiro ar 5% gada likmi un 20 gadus maksājot procentus, pamatsumma nebūtu jāatdod. Bet tas neatbilst patiesībai, jo neatkarīgi no tā, cik daudz ir maksāts aizdevuma, līzinga jeb nomas procentos, pamatparāds tādējādi nesamazinās — nedzēšas. Tā kā privatizācijas nepabeigšanas dēļ Rīgā ir milzīga pasivitāte daudzdzīvokļu māju siltināšanā un piešķirtie līdzekļi netiek izmantoti, tad pērnā gada nogalē Ekonomikas ministrija paziņoja, ka tā nāks ar iniciatīvu izmaiņām, lai šo siltināšanai neizmantoto naudu varētu novirzīt zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu mājām. Rezultātā noteikumi zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu mājām faktiski ir tieši tādi paši kā to siltināšanai – mājām, kurās privatizācija nav pabeigta, savas sarežģītības dēļ faktiski nederīgi.

Nosacījumos tostarp ir prasīts par mājas īpašnieku, tā komercdarbību, bet šīm daudzdzīvokļu mājām nav īpašnieka, un tāds arī nevar būt juridiski. Salīdzinājumam – denacionalizētās mājas īpašnieks var norādīt, cik viņam lieli ienākumi, lai izpildītu valsts atbalsta prasības un varētu saņemt ES struktūrfondu līdzfinansējumu.

Cik viegli vai grūti ir īstenot dalītā īpašuma izbeigšanas kārtību?

Politiķi lēma un radīja ļoti smagnēju, sarežģītu procedūru dalītā īpašuma izbeigšanai daudzdzīvokļu mājās. Un, ja ir sarežģīta procedūra finansējuma saņemšanai zemes izpirkšanai, tad cik daudz būs to, kuri spēs pārvarēt šos birokrātijas džungļus, sākot jau ar daudzdzīvokļu mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu? Kā var ES dalībvalstī izdomāt, ka zemes kadastra vērtība var būt atkarīga no mājas, kura uz šīs zemes uzbūvēta + no tā, kas tajā mājā notiek + cik objektīvi liels zemes gabals konkrētajai mājai funkcionāli nepieciešams? Zeme ir zeme, un tai ir tirgus cena, kas ir arī tās kadastrālā vērtība, nebūtu jābūt starpībai, kāda un cik liela māja uz tās uzbūvēta. Ir dīvaini, ka zemes kadastra vērtība mainās atkarībā no tā, cik m2 liela māja uz tās uzbūvēta un cik tās iedzīvotāju ieskatā tai nepieciešams vietas, piemēram, auto novietošanai, cik zaļajai zonai, cik pastaigām. Izstrādātā mehānisma izpratnē dalītā īpašuma izbeigšana nozīmē, ka vispirms jāpārskata konkrētajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība, pēc tam jānotiek daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku (vismaz 50%) sapulcēm, ir jābūt aktīvistam, kurš dodas uz kredītiestādi, lai saņemtu kredītu par visiem konkrētās mājas dzīvokļu īpašniekiem, kas paši zemes izpirkšanu apmaksāt nevēlas, un tā tālāk, bet jebkurā no minētajiem soļiem ir ļoti viegli paklupt, un šo procesu atsākt var tikai pēc gada. Uz austrumiem no Latvijas ir daudz spārnotu teicienu, kuri precīzi raksturo to, kas šajā jomā notiek Latvijā, — aktīvas darbības imitācija.

Pārfrāzējot teicienu par Anniņu un laukiem, rodas sajūta, ka Latvija no PSRS izkļuva, bet PSRS ārā no Latvijas – ne.

Politiķi nereti taisnojas, ka konkrēto likumprojektu akceptēja, pieņemot, ka visi pārējie normatīvi darbosies atbilstoši situācijai, vai arī problēmu noveļot uz citu Saeimas komisiju. Un atkal, ja Rīgas domes Mājokļu departaments būtu izpildījis likuma prasības, ka sešu mēnešu laikā pēc mājas privatizācijas pabeigšanas Rīgas namu pārvaldniekam šādu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana bija jāpārtrauc, tad mājām jau sen būtu privāti pārvaldnieki (dzīvokļu īpašnieku dibināti apsaimniekotāji vai viņu izvēlētas privātas firmas). Ja Rīgas dome izpildītu prasību par to, ka nevar pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība strādāt nozarē, kura pati spēj darboties, ka valsts, pašvaldības kapitālsabiedrības nekonkurēs ar privātajām kompānijām, tad, visticamāk, arī šīs daudzdzīvokļu mājas jau sen būtu nosiltinātas, jo tām būtu bijis īsts saimnieks, kurš ir ieinteresēts taupīt naudu un resursus. Šķiet, ka iepriekšējie pilsētas pārvaldītāji nebūt nebija ieinteresēti, lai daudzdzīvokļu mājām rastos saimnieks, lai viņi atteiktos no Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekošanas pakalpojumiem. Nu nav cilvēka dabā rīkoties pret savām interesēm!

Ir iesniegta sūdzība Satversmes tiesā!

Pretēji politiķu solītajam, ka dalītā īpašuma izbeigšana ar valsts atbalsta mehānismiem notiks tā, ka būvju, tostarp privatizēto daudzdzīvokļu namu, īpašnieki tiks motivēti zemi izpirkt, jo maksājumi par zemes izpirkumu būs pat mazāki nekā zemes nomas maksa, laikā, kamēr tika pieņemts likums par zemes izpirkšanu, zemes noma tika aizstāta ar Latvijas tiesību normās neesošu zemes likumisko lietošanu, turklāt nosakot par to maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, kas ne tikai nav ekonomiski pamatota, bet arī vairs nemotivē zemi izpirkt.

Satversmes tiesā šobrīd tiek skatīta sūdzība gan par šo likumisko lietošanu, gan arī par politiķu bez jebkāda racionāla pamata noteikto zemes lietošanas maksu. Pašlaik ir ziņas, ka Satversmes tiesa daudzu desmitu zemes īpašnieku konstitucionālās sūdzības varētu skatīt rakstveidā februāra beigās. Ņemot vērā Satversmes tiesas darbības principus, rakstveida procesam spriedums, visticamāk, būs marta nogalē. Uzskatu, ka Satversmes tiesai ir pienākums šo sūdzību izskatīt mutvārdu procesā, bet tā, protams, lems, kā uzskatīs par vajadzīgu, jo lietas dalībniekiem likums lāga neparedz tiesības šādu lūgumu pat pieteikt šajā procesa stadijā, lai arī tas, visticamāk, tiks darīts, jo no lietas sagatavošanas brīža ir kardināli mainījušies arī lietas faktiskie apstākļi.

Faktiski pašam likumdevējam šai sakarā bija pienākums reaģēt proaktīvi, taču ir maz ticams, ka tas tiks darīts bez Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas vai tiesībsarga rīkojuma.

Nevaram prasīt no politiķiem, lai viņi rīkojas pretrunā savas partijas un, iespējams, savām personīgajām interesēm. Varam apelēt pie augstajām matērijām, ka politiķim vienmēr jārūpējas par sabiedrības interesēm atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, bet tie ir tukši vārdi, jo neviens politiķis nekad nav rīkojies diametrāli pretēji savām interesēm. Nevar pateikt, ka politiķim sabiedrības interešu vārdā jāizdara politiskā pašnāvība. To vēlētājs, visticamāk, nesapratīs. Un atkal — savulaik tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pauda, ka ministrijā strādā juristi un nav neviena darbinieka, kuram būtu kompetence gatavot likumprojektus, kas noteiktu zemes piespiedu nomas apmēru, tās ekonomisko būtību, par ko kompetenti ir citu ministriju — Ekonomikas un Finanšu ministrijas - un to pakļautības un pārraudzības iestāžu darbinieki.

Nomainoties tieslietu ministram, jau bija cita ziņa. Proti, nu jau bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns ziņoja, ka ministrijā esot unikāli darbinieki, kuri bija gatavi sarakstīt likumprojekta anotāciju uz 100 lappusēm un tajā pamatot, kāpēc zemes piespiedu nomas maksa jeb atlīdzība par tās lietošanu ir tieši 4% no tās kadastrālās vērtības gadā: 2,5% kā atlīdzība par kapitāla lietošanu un 1,5% - nekustamā īpašuma nodoklis.

Diemžēl pamatojums tiek balstīts ar trijiem nekādi uz zemi dalītajos īpašumos neattiecināmiem jēdzieniem, cilvēkiem bez jebkādas kompetences, izglītības un pieredzes cenu noteikšanā vai regulēšanā piemeklējot lielumus, kas šādu atlīdzības likmi šķietami pamato: pirmkārt, cilvēku, kuri paši dzīvo savās mājās vai villās, pašpatēriņa radītā kopproduktā statistikas vajadzībām ieskaita 2,5% no pašu lietotā īpašuma vērtības; otrkārt, regulatora (SPRK) noteiktās kapitāla likmes no aizņemtā kapitāla, kas patiešām ir 2,5% (ja, piemēram, Rīgas ūdens bankā ņem kredītu par 3,5% gadā, ūdens tarifā tik iekļauti gan šie 3,5%, gan arī papildu riska prēmija 2,5% no kredīta veidā piesaistītajiem līdzekļiem, kopā tarifā, tāpat kā uz pašu kapitālu, attiecinot ~6% atdevi!); treškārt, likumprojekta anotācijas rakstīšanas laikā bija zemas Latvijas valsts obligāciju likmes, tika aplami pieņemts, ka zeme ir likvīds aktīvs, proti, tā esot bezriska investīcija. To savulaik Satversmes tiesā pauda Latvijas Bankas pārstāvis Eduards Kušners, kaut arī jebkurā ekonomikas mācību grāmatā ir rakstīts tieši pretējais — zeme ir augsta riska investīcija ar zemu likviditāti. Vai tas nozīmē, ka visas mācību grāmatas būtu jāizmet atkritumos — jānodod makulatūrā vai jāsadedzina?

Un vēl — valstu vērtspapīru ienesīguma likmes pašlaik ir būtiski kāpušas, tas bija īss brīdis pasaules vēsturē, kad valstu vadības varēja aizņemies naudu ar likmi, kura tikai nedaudz pārsniedza 0%. Tas pats E. Kušners Satversmes tiesā skaidroja, ka kapitāla lietošanas atlīdzība 6% gadā no kapitāla aktīva vērtības ir novecojusi par 150 gadiem, kaut arī Latvijas Republikas Saeima vien 2013. gadā šīs likmes jau bija pārskatījusi un attiecībā uz patērētājiem tieši tādas pašas arī noteikusi, bet attiecībā uz citiem bija lēmusi par to palielināšanu līdz vismaz 8%!Šķiet, juristi, visticamāk, nezina un neizprot, kas īsti ir likviditāte šī jēdziena tvērumā ekonomikā, jo tā nozīmē iespējas ļoti ātru un vieglu lietas jeb aktīva pārdošanu par aktīva tirgus cenu, proti, ar darījuma ātrumu būtiski vai nemaz neietekmējot aktīva cenu.

Tajā pašā laikā saskaņā ar valsts Attīstības finanšu institūcijas Altum aprēķiniem nekustamā īpašuma pārdošanas laiks ir aptuveni 1,5 gadi, bet valsts standarti īpašuma vērtēšanā paredz, ka nekustamais īpašums tiek pārdots vismaz sešus mēnešus, nevis kā valsts aizdevuma vērstpapīrs – dažu stundu, minūšu vai pat sekunžu laikā.

Apgalvojums, ka zeme ir ļoti likvīds aktīvs, kuru var pārdot ļoti īsā laikā, īsti neatbilst patiesībai. Secināms, ka zemes lietošanas maksa 4% no kadastrālās vērtības gadā nav pienācīgi pamatota, tieši tāpat, kā absolūti nepamatota bija zemes nomas maksa, ko Saeima noteica 2017. gadā – 3% un 5% apmērā. Iepriekš skaitļus 5% un 3% klaji populistiski piedāvāja divi Saskaņas deputāti – Andrejs Elksniņš un Sergejs Dolgopolovs, un pārējais tā laika Saeimas deputātu vairākums tam nekritiski, ignorējot Saeimas Juridiskā biroja bažas un iebildumus, piekrita, Saeimas pārstāvim kā Saeimas advokātam Satversmes tiesā pat atrodot šiem brīvi piemeklētajiem skaitļiem pamatojumu, jo tajā dienā valsts kase tirgoja krājobligācijas ar likmi 1,2% gadā.

Pašlaik valsts aizņēmuma obligāciju un valsts kases krājobligāciju fiksētā likme ir jau ap 3,7% gadā, un, ja tai vēl pieskaita iedzīvotāju ienākuma nodokli (aizdevumi valstij un procentu maksājumi par tiem no tā ir atbrīvoti), nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kura ir 1,5% no kadastrālās vērtības, kā arī riska prēmiju un vēl vairākus parametrus, tad tā jau ir krietni virs 6% un tuvojas 7%! Šis aprēķins nozīmē, ka zemes piespiedu nomas apmērs pašreizējos apstākļos nevar būt zemāks par 7% gadā — tieši tā, kā bija noteikts 2009. gada nogalē par 2011. līdz 2014. gadu — 6% + nekustamā īpašuma nodoklis, ko par ekonomiski pamatotu zemes nomas maksu vēl 2020. gada martā atzinis arī Senāts spriedumā lietā Nr. SKC-126/2020, nosakot, ka zemes nomas maksa 7,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības ir samērīga, taisnīga, patiesa un adekvāta atlīdzība par zemes nomu, kas atbilst normālām tiesiski ekonomiskām attiecībām valstī. Starp citu, pats Altum zemi, pārsvarā lauksaimniecības zemi, iznomā par vismaz 10% no kadastrālās vērtības gadā!

Vai vispār ir kāda izeja no šī apburtā loka?

Viss šobrīd ir Satversmes tiesas rokās. Laikā, kamēr lietu skata Satversmes tiesa, politiķi Saeimā, sekojot politiskās pašsaglabāšanās instinktam, nevar daudziem vēlētājiem labvēlīgu likuma normu revidēt, to padarot pēdējiem dārgāku. Neviens politiķis šādā situācijā nebūs gatavs ziedot savu politisko karjeru, lai piespiedu nomas griestus noteiktu vai atgrieztu ekonomiski pamatotajā 6% līmenī. Tomēr jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk šajā jautājumā būs jāpieņem ekonomiski pamatoti un pārdomāti lēmumi, ja vien būs vēlme reālos darbos, nevis vārdos atrisināt dalītā īpašuma problēmu. Un tieši tas pats attiecas arī uz padomju laika daudzdzīvokļu mājām, to mikrorajoniem attiecībā uz siltināšanu, energoefektivitāti, vizuālo izskatu.

Patīk vai ne, bet Latvijai agrāk vai vēlāk būs jāizdara izvēle, ko ar šiem mikrorajoniem darīt — nojaukt padomju laikos būvētās daudzdzīvokļu mājas un to vietā uzcelt modernas, energoefektīvas, mūsdienu prasībām atbilstošas daudzstāvu dzīvojamās mājas vai arī siltināt esošās. Speciālisti, kuri nodarbojas ar pilsētu revitalizāciju, iestājas par esošo daudzdzīvokļu māju nostiprināšanu, siltināšanu un to izskata uzlabošanu, jo nojaukšanas scenārijā ir vajadzīgi pagaidu mājokļi (līdz tiek uzbūvēti vietā jauni), kas radīs geto riskus, veidojoties sociāli nelabvēlīgiem rajoniem.

Vēl ir vajadzīgas izmaiņas normatīvajos aktos, risinājumi ar finansējumu, jo īpaši, ja daļai šo māju dzīvokļu īpašnieku nebūs naudas, par ko iesaistīties šādos projektos. Savukārt vienkāršākajam risinājumam — siltināšanai — ir jārod metodes un tehnoloģijas, kuras ļauj ātri un efektīvi nosiltināt vairumu no daudzdzīvokļu mājām, neapdraudot to būvkonstrukcijas. Svarīga ir tehnoloģiski pareiza siltināšana, lai tās rezultātā nepieļautu tā sauktā rasas punkta izveidošanos uz metāla (dzelzsbetona) konstrukcijām, kā rezultātā neatbilstoši siltinātās ēkas vienkārši sabruks.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Satversmes tiesa (ST) drīzumā izvērtēs vairāku pieteicēju, tostarp ārvalstu pilsoņu, iesniegtās konstitucionālās sūdzības par likuma Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību vairāku normu neatbilstību Satversmei un izlems to izskatīšanas kārtību tiesā.

Lai nodrošinātu lietas taisnīgu izskatīšanu un netiktu atkārtotas citās lietās pieļautās kļūdas, vairāku pieteicēju pārstāvis zvērināts advokāts Normunds Šlitke aicina ST kā pieaicinātās personas uzaicināt arī konkrētās jomas profesionāļus un ekspertus, kuriem ir gan attiecīga izglītība, gan pieredze, gan arī kvalifikācija, tostarp plašas zināšanas un atzīta kompetence ekonomikā, tostarp regulēto cenu noteikšanas jomā.

Saeimas kārtējais brāķis vēlētāju balsu zvejošanas vārdā 

Saeimas pērn pieņemtais likums, kas vērsts uz “piespiedu dalītā īpašuma sakārtošanu vērstu...

Piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, nesen disertāciju attiecīgajā tēmā aizstāvējušo tiesību zinātņu doktori Artu Snipi, kā arī attiecīgās nevalstiskās organizācijas un to pārstāvjus, tostarp Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidentu un Latvijas Transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja valdes priekšsēdētāju – ekonomistu Jāni Abāšinu, kurš jau iepriekš šajos jautājumos ir sniedzis atzinumus gan likumdevējam, gan arī ST. Savukārt pašu lietu advokāts Satversmes tiesu aicina skatīt mutvārdu procesā, kas tiesnešiem un lietas dalībniekiem ļaus šiem ekspertiem uzdot jautājumus, tā konstatējot Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātajā un Saeimā pieņemtajā likumā, visticamāk, apzināti pieļauto brāķi.

Pavirša attieksme

Pieņemot likumu Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, Saeima ne vien nevērtēja iecerēto grozījumu ekonomiskos un tiesiskos aspektus, bet pat nemēģināja, kā to noteica ST 2018. gada 12. aprīļa spriedums, rast tādu konkrētās situācijas risinājumu, "kura izstrādes gaitā būtu pienācīgi izvērtēti iespējamie personu pamattiesību ierobežojumi un ar kuru tiktu taisnīgi līdzsvarotas zemes īpašnieku un daudzdzīvokļu māju īpašnieku tiesības".

"Likumdevējs klaji ignorēja ne vien ST iepriekš šajā sakarā pieņemtos spriedumus, bet arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas atzinumu, ka jebkuram īpašumtiesību ierobežojumam, kas saistīts ar valsts tiesībām kontrolēt īpašuma izmantošanu, ir jāsasniedz taisnīgs līdzsvars starp sabiedrības vispārējām interesēm un indivīda pamattiesību aizsardzību," norāda N. Šlitke.

Tiesiskā valstī, ja vien būtiski nemainās kādi faktiskie, sociālie vai ekonomiskie apstākļi, personai ir tiesības paļauties, ka likumos un ST spriedumos noteiktais tiks ievērots un piemērots, tomēr šajā gadījumā tiesiskās paļāvības principu izkonkurēja tuvojošās Saeimas vēlēšanas un politiķu vēlme tikt pie iespējami lielāka vēlētāju balsu skaita. Līdz ar to apstrīdētās likuma normas ir nevis ekonomiski, bet gan politiski motivētas, turklāt ir pretrunā ar valdības deklarēto mērķi – dalītā īpašuma pilnīgu izbeigšanu, uzskata advokāts. Tādēļ ST, skatot šo izpildvaras likumdevējam apzināti iespēlēto un Saeimas visai populistiski pieņemto brāķi, būtu nepieciešams pieaicināt nevis teju vai juristus vien, bet arī attiecīgu izglītību un kompetenci ieguvušus jomas profesionāļus, kuri argumentēti var sniegt savu ekspertu viedokli par to, kādas ekonomiskās un tiesiskās sekas zemes īpašniekiem un sabiedrībai kopumā rada šie TM slepus un tendenciozi, kā arī klaji neprofesionāli izstrādātie likuma grozījumi, pauž N.Šlitke.

Neadekvāta cena

Advokāts uzsver, ka tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principi ir tiesiskas valsts pamatelementi, un ikvienam ir tiesības paļauties, ka valstī, kura deklarējusi, ka tajā pastāv brīvā tirgus ekonomika, samazinās tādu nozaru skaits, kurās valsts ar likumu regulē cenas un nosaka, cik lielu atlīdzību par sev piederošo lietu kāda sabiedrības grupa drīkst saņemt un kādu – ne.

"Minētajā likumā noteiktā likumiskās lietošanas maksa 4% apmērā ir ne vien ekonomiski nepamatota, bet nesamērīgi un būtiski samazina vai pat pilnībā izslēdz jebkādu ienākumu jeb peļņu no īpašuma, kas faktiski ir pielīdzināms īpašuma konfiskācijai vai ekspropriācijai. Turklāt tas, ka zemes īpašnieks gadā iegūst ienākumus 4% apmērā no sev piederošās zemes kadastrālās vērtības, ir mīts. Realitātē šī summa var sarukt līdz vienam procentam vai pat vēl mazāk, jo aptuveni 1,5–2,5% no likumā noteiktās nomas maksas veido zemes īpašnieka valstij, tostarp pašvaldībai, maksājamie nodokļi par neiznomājamo zemi. Piemēram, par zemi ielu sarkanajās līnijās zemes īpašnieks nesaņem vispār neko, toties maksā par to nodokļus pilsētai, kura pati kopā ar valsti de facto šo zemes daļu lieto," uzsver advokāts, piebilstot, ka vēl ir grāmatvedības pakalpojumi, administratīvie izdevumi, iekasēšanas izmaksas un neiekasēšanas riski, ienākuma nodoklis u. tml.

Turklāt arī to zemju īpašnieki, uz kuru zemes atrodas degvielas uzpildes stacijas, ražotnes, citi komercobjekti, vai valsts, tostarp pašvaldību objekti, vairs nevar par tiem slēgt taisnīgus zemes nomas līgumus, pusēm savstarpēji vienojoties, jo likums paredz vien fiksētu atlīdzību 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Līdz ar to nav iespējams runāt par taisnīgu zemes īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku, kā arī atsevišķu komersantu tiesību līdzsvarojumu.

Tas, ka ST kā ekspertus gluži vai visās jomās galvenokārt pieaicina tikai juristus, nav pareizi. Tā, piemēram, iepriekš līdzīgā strīdā – lietā Nr. 2017-17-01, kurā arī tika skatīts jautājums par zemes nomas maksas lielumu dalītajos īpašumos, sākotnēji bija pieaicināti galvenokārt vien juristi. "Vēl sliktāk – tika pieaicināta arī Latvijas Banka, kurai jau tā nav ne mazākās kompetences un pieredzes mikroekonomikā, tostarp valsts regulēto cenu noteikšanas jomā, kura savai pārstāvībai ST nosūtīja biologa un jurista kvalifikāciju ieguvušu amatpersonu, kam dažus mēnešus pēc tam bija paredzēts Saeimas balsojums par amata pilnvaru pagarināšanu," pauž N. Šlitke.

Pat šajos ekonomikai samērā smagajos laikos likumdevējs visai pamatoti nenosaka politiski regulētas jeb ar likumu noteiktas cenas vai to griestus, piemēram, elektrībai, gāzei vai pārtikai, jo tas neatbilst Satversmei un no tās izrietošajai tirgus ekonomikai un tajā nostiprinātajai privātīpašuma respektēšanas un aizsardzības prioritātei. Zeme dalītajos īpašumos nav izņēmums, un, pat ja likumdevējs tās lietošanu un atlīdzību par to ir izlēmis regulēt politiski, likumdevējam ir pienākums noteikt to adekvātā un ekonomiski pamatotā apmērā un Satversmei atbilstoši, ko bez profesionāļu uzklausīšanas un viņu viedokļu respektēšanas paveikt nav iespējams.

"Ņemot vērā to, ka ST spriedums un tajā sniegtā tiesību normu interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, amatpersonām, kā arī privātpersonām, nav pieļaujams, ka par kapitāla atdevi, cenu noteikšanu, investīciju drošību un īpašumu minimālo ienesīgumu izsakās juristi neatkarīgi no viņu kompetences tiesību jomā un viņu skaita. Ir vitāli nepieciešams kā pieaicinātās personas ST obligāti uzklausīt profesionāļus un attiecīgo jomu ekspertus, kuru redzējumu uz problēmas risinājumu neaptumšo šauras dažādu politisko spēku, citu sabiedrības grupu vai pašu intereses," uzsver advokāts.

Visu rakstu lasiet 20.septembra laikrakstā Diena!

Komentāri

Pievienot komentāru
Nekustamais īpašums

Zemes un dzīvokļu īpašniekiem vienots redzējums piespiedu dalītā īpašuma jautājumā

Db.lv, 14.02.2023

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Piespiedu dalīto īpašumu, kad zeme pieder vienam īpašniekam, bet dzīvokļi – citiem, iespējams izbeigt tikai ar valsts reālu iesaistīšanos šīs problēmas risināšanā, vienisprātis ir gan zemes, gan dzīvokļu īpašnieku pārstāvji.

Kā norāda biedrības “Zemes reformu komiteja” pārstāvis, zvērinātu advokātu biroja iLaw partneris Normunds Šlitke, zemes nomas jautājums dalītajos īpašumos ir klaji politizējies, un tikai valsts spēkos ir pielikt šai teju trīsdesmit gadus ilgušajai situācijai punktu.

Apburtā loka ceļš 13 gadu garumā valsti novedis kārtējā strupceļā 

Zemes piespiedu nomas jautājumos Latvija jau vairāk nekā 13 gadus iet pa...

2023.gada 9. februārī sapulcē (konferencē) par aktuālajiem problēmjautājumiem dalīto nekustamo īpašumu jomā gan klātienē, gan attālināti pulcējās vairāk kā četrdesmit zemes īpašnieki un viņu juridiskie pārstāvji, kuri pārrunāja jaunā zemes lietošanas tiesību regulējuma ietekmi uz paredzēto dalīto īpašumu izbeigšanas risinājumu piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas likumā, apsprieda zemes izpirkšanas problemātiku par attiecīgā brīža kadastrālo vērtību, uzklausīja informāciju par zemes īpašnieku konstitucionālajām sūdzībām Satversmes tiesā un to virzību, kā arī dzīvokļu īpašnieku viedokli par esošo situāciju un tās iespējamiem risinājumiem.

Sapulcē (konferencē) tika atgādināts, ka nevienā no bijušajām Eiropas sociālistiskā bloka valstīm piespiedu dalītais īpašums nepastāv. Latvijā pienākums maksāt nomas maksu par zemi daudzdzīvokļu māju privatizācijas procesā pārgāja uz dzīvokļu īpašniekiem. Pat neraugoties uz vairākiem Satversmes tiesas spriedumiem, kuros pēc būtības norādīts, ka atlīdzībai par zemes lietošanu ir jābūt ekonomiski pamatotai, nevis politiski motivētai, joprojām nav risinājuma, kurš neaizskartu nevienas puses intereses.

13. Saeima 2021. gada nogalē pieņēma “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu”.

Tomēr kā zemes, tā dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka minētais likums situāciju neatrisinās, jo tā normas ir pārlieku smagnējas un birokrātiski sarežģītas, turklāt ir maz ticams, ka privatizēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki spēs vienoties par zemes izpirkšanu. Lai beidzot šī gadiem ilgusī problēma tiktu atrisināta visām pusēm pieņemamā veidā, vienīgais risinājums ir valsts iesaistīšanās, – vai nu šīs zemes par to kadastrālo vērtību izpērkot, vai arī piedāvājot dzīvokļu īpašniekiem īpašus kreditēšanas noteikumus piespiedu dalītajā īpašumā esošo zemju izpirkšanai.

Biedrības “Tauta pret zemes baroniem” valdes loceklis Vladimirs Tkačenko norāda, ka tā var būt vai nu šo zemju izpirkšana, tālāk tās iznomājot dzīvokļu īpašniekiem ar izpirkšanas tiesībām, vai arī kreditēšana tādā apmērā, lai dzīvokļu īpašnieku ikmēneša maksājums būtu līdzvērtīgs pašreizējai zemes likumiskās lietošanas maksai.

Normunds Šlitke norāda: “Mums jau ir pozitīvs piemērs valsts dalībai zemes izpirkšanā un tās tālākā iznomāšanā. “Finanšu institūcija “Altum” ļoti labi un efektīvi pārvalda “Latvijas zemes fondu”, pērkot lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tālāk tās iznomājot par vidēji par 15% no kadastrālās vērtības gadā.”

Pats būtiskākais sapulces (konferences) ieguvums ir tas, ka zemes un dzīvokļu īpašnieki pirmo reizi daudzu gadu gaitā ir spējuši vienoties par abām pusēm pieņemamu risinājumu, ko apliecināja arī dalībnieku balsojums sapulces noslēgumā. “Šobrīd visi ir nonākuši pie vienota secinājuma jautājumā, ka valstij obligāti jāpiedalās risinājumā par dalītā īpašuma izbeigšanu, – bez valsts atbalsta tas nekad nebeigsies.”

Komentāri

Pievienot komentāru
Citas ziņas

Likumdevēja brāķis atkal Satversmes tiesas rokās

Māris Ķirsons, 28.09.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Satversmes tiesai būs jāvērtē gan politiķu radītais dalītā īpašuma risinājums, kurš aizstāts ar likumiskām lietošanas tiesībām — reālservitūtu, kas likumā nav precizēts jeb izskaidrots, gan arī tas, vai atlīdzība zemes īpašniekam 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā ir taisnīga.

To intervijā Dienas Biznesam stāsta zvērinātu advokātu biroja iLaw partneris un biedrības Zemes reformas komiteja pārstāvis Normunds Šlitke. Viņš cer, ka Latvijas konstitucionālā tiesa apvienos visas šāda veida sūdzības vienā lietā un tās skatīs mutvārdu procesā, nevis rakstveidā, turklāt normu izvērtēšanai pieaicinās cenu noteikšanas un nekustamā īpašuma profesionāļus, nevis tikai un vienīgi valsts iestādes, juristus un ierēdņus, kā tas bijis novērots citu lietu izskatīšanā.

Fragments no intervijas

Kāda ir pašreizējā situācija?

Diemžēl, bet vissliktākās prognozes ir piepildījušās, jo Saeimā sēdošie politiķi, vēloties izbeigt (atrisināt) dalītā īpašuma (zeme - vienam īpašniekam, māja vai tajā esošie dzīvokļi - citiem īpašniekiem) problēmu, radīja jaunas problēmas, un zemes īpašniekiem (gan pašmāju, gan ārvalstu) citas iespējas, kā aizstāvēt savas pamattiesības un vērsties Satversmes tiesā, nav. Tāpēc iesniegtas daudzas sūdzības par likuma Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību vairāku normu neatbilstību Satversmei.

Komentāri

Pievienot komentāru