Ārējo tirgu apgūšanai un konkurētspējas stiprināšanai piešķir vēl 970 tūkstošus eiro 

Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana» lomu nozaru konkurētspējas stiprināšanā, kā arī komersantu lielo pieprasījumu, Ministru kabinets nolēmis palielināt līdzfinansējumu par 970 tūkstošiem eiro.

Žanete Hāka, 09.6.2014

Līdz ar to apakšaktivitātes kopējais līdzfinansējums ir pieaudzis līdz 14 miljoniem eiro.

Pēc šī brīža aprēķiniem, ņemot vērā augsto ieinteresēto personu aktivitāti un atbalstāmo darbību izmaksas, kopējais pieejamais finansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotā projekta ietvaros būs pietiekams, lai īstenotu 2014.gada pasākumus. Šobrīd LIAA jau ir nokomplektējusi dalībnieku grupas 2014.gada nacionālajos stendos, tādejādi rezervējot visu atlikušo pieejamo ES fondu finansējumu.

Tā kā apakšaktivitātes īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 1.jūlijam, radās nepieciešamība pēc papildu finansējuma, lai LIAA īstenotā projekta ietvaros varētu organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, kā arī nodrošināt Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību (Lietuvā, Ķīnā un Baltkrievijā) un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus 2015.gadā.

Apakšaktivitātē finansējums tika piešķirts, pārdalot neizlietoto ERAF finansējumu no apakšaktivitātes «Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās» 582 tūkstošu eiro apmērā, kā arī valsts budžeta finansējumu no programmas «ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai» 388 tūkstošu eiro apmērā.

Kopš 2010.gada, kad tika uzsākta apakšaktivitātes ieviešana, LIAA un Latvijas Tūrisma attīstības aģentūra īsteno projektus, kas ietver nacionālo stendu organizēšanu starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, mārketinga aktivitāšu organizēšanu Latvijā un ārvalstīs, mārketinga pētījumu un citu pasākumu organizēšanu ārvalstu tūristu piesaistei, kā arī tiek nodrošināta Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbība un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumi.

2013.gadā apakšaktivitātes ietvaros ir organizēti 17 nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs, kā arī nodrošināta komersantu dalība 93 tirdzniecības misijās un kontaktbiržās.

Tāpat 2013.gadā ir sniegtas konsultācijas Latvijas komersantiem, gan organizējot 22 individuālās biznesa vizītes ārvalstīs, gan 77 komersantu dalībai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, gan arī 174 komersantiem par ārējiem tirgiem un biznesa partneru sameklēšanu.