Finanses

Arī neaktīviem uzņēmumiem jāmaksā UIN 50 eiro apmērā

Žanete Hāka, 09.03.2015

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komercsabiedrībām – uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājām ir patstāvīgi jāizveido uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2014.gadu un jāiesniedz tā VID vienlaikus ar gada pārskatu neatkarīgi no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēra par 2014.gadu, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gadījumā, ja aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa pirms zaudējumu segšanas par 2014.gadu neveidojas vai tā ir mazāka par 50 eiro, minētajām komercsabiedrībām ir pienākums 15 dienu laikā pēc likumā Par uzņēmumu ienākuma nodokli noteiktā deklarācijas iesniegšanas samaksāt nodokli 50 eiro apmērā.

Uzņēmumu ienākuma nodokli obligātajā apmērāir jāmaksā arī sabiedrībai, kurai nav darbinieku un kas 2014.gada laikā ir maksājusi budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus par iepriekšējiem gadiem (maksājusi iepriekšējo gadu nodokļu parādus, bet nav maksājusi minētos nodokļus par 2014.taksācijas gadu).

Savukārt tiem uzņēmumiem, kas maksā uzņēmumu ienākuma nodokli obligātajā apmērā (50 eiro), nav jāaprēķina un jāveic nodokļa avansa maksājumi par nākamo taksācijas periodu.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis obligātajā apmērā par 2014.gadu nav jāmaksā gadījumos, ja: 2014.gadā par nodarbinātajiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 2014.gadā nodokļa maksātājs reģistrējās Uzņēmumu reģistrā vai pabeidza likvidācijas procesu.

Gadījumā, ja deklarācija netiks iesniegta noteiktajā termiņā, tas ir, kopā ar gada pārskatu līdz 2015.gada 30.aprīlim vai 2015.gada 31.jūlijam, un attiecīgi 15 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas netiks samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis obligātajā apmērā, arī neaktīvajiem uzņēmumiem var tikt piemērota administratīvā atbildība, kā arī aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05% apmērā par katru nokavēto nodokļa samaksas dienu, atgādina VID.

Lai izvairītos no nevajadzīgiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā 2016.gadā, VID aicina neaktīvos uzņēmumus 2015.gada laikā vērsties Uzņēmumu reģistrā un izbeigt saimniecisko darbību.

Komentāri

Pievienot komentāru