Ražošana

Atbalstīs Liepājas metalurga darbiniekus, ja uzņēmums neatsāks ražošanu

Žanete Hāka, 18.06.2013

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Otrdien Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja darba grupas sagatavoto rīcības plānu sociālekonomisko risku mazināšanai, nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai Liepājā, lai valsts un pašvaldība varētu operatīvi reaģēt gadījumā, ja AS Liepājas Metalurgs akcionāri nespēj vienoties ar uzņēmuma kreditoriem un potenciālajiem investoriem par sadarbību un uzņēmums tomēr neatsāk ražošanu.

Kā informēja Finanšu ministrija, darba grupa, kurā ietilpst nozaru ministriju un Liepājas pašvaldības pārstāvji, piedāvājusi nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu bez darba palikušo AS Liepājas Metalurgs darbinieku pārkvalificēšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, investīciju piesaistei Liepājas pilsētai un jaunu darba vietu radīšanai.

Nodarbinātības veicināšanai Labklājības ministrija ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) starpniecību piedāvājusi sniegt preventīvus pakalpojumus darbiniekiem (individuālas konsultācijas, tikšanās ar darba devējiem, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus), nodrošināt mobilitātes pasākumus, profesionālās apmācības pēc darba devēja pieprasījuma, valsts valodas apguvi, kā arī neformālo izglītības programmu apguvi, veicot proaktīvu darbu ar citiem reģiona uzņēmējiem par viņiem nepieciešamajiem speciālistiem.

Tāpat būtu jāizvērtē NVA kapacitātes stiprināšana, lai tā varētu operatīvi un kvalitatīvi apkalpot visus pieprasījumus, kā arī tiktu nodrošināta NVA aktivitāšu pieejamība. Plānots, ka NVA aktivitātes tiks nodrošinātas visām bez darba palikušajām personām.

Tāpat būtu iespējams paplašināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) programmas piedāvājumu, kas AS Liepājas Metalurgs darbiniekiem sniegtu iespēju profesionālās izglītības iestādē iegūt jaunu kvalifikāciju un iziet praksi uzņēmumos.

Liepājas uzņēmēji var izmantot arī atbalstu apmācību programmās, kurās aktīvi ir iesaistījušās nozaru asociācijas, lai veicinātu uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

Savukārt uzņēmējdarbības veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai iezīmēti atbalsta pasākumi industriālo teritoriju attīstībai, ražošanas telpu izveidei un renovācijai, augstas pievienotas vērtības ražošanas attīstībai, ilgtspējas nodrošināšanai un konkurētspējas paaugstināšanai. Tāpat plānots nodrošināt konsultācijas ieinteresētajiem uzņēmumiem par ES struktūrfondu apguves iespējām, tādējādi veicinot to ražošanas paplašināšanu.

Savukārt, lai veicinātu jaunu investīciju piesaisti Liepājai, LIAA sadarbībā ar Liepājas pašvaldību sagatavos piedāvājumu par investīciju iespējām Liepājā, veicot potenciālo ārvalstu investoru apzināšanu un atlasi mērķa valstīs, organizējot vizītes, seminārus un tikšanās ar potenciāliem investoriem par aktuālajām Liepājas investīciju iespējām, kā arī organizējot potenciālo investoru vizītes Latvijā.

Vienlaikus jāuzsver, ka Liepājas pilsētas dome pasākumu plāna izstrādes laikā ir informējusi, ka jau šobrīd ir vairāki Liepājas uzņēmumi gan metālapstrādes nozarē, gan citās nozarēs, kas plāno darbības paplašināšanu un jaunu darbvietu izveidi.

Nepieciešamības gadījumā pasākumu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks rasts, pārdalot finansējumu starp Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmu aktivitātēs pieejamajām virssaistībām, kā arī tiks skatīts valsts budžeta 2014.gadam sagatavošanas gaitā.

AS Liepājas metalurgs veido gandrīz 60% no Liepājas apstrādes rūpniecības apgrozījuma un ir lielākais darba devējs Liepājā – uzņēmumā ir nodarbināti gandrīz 5% no pilsētas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Uzņēmums šā gada sākumā nodarbināja vairāk nekā 2200 strādājošo.